fbpx
inbreuk handelsnaam

Inbreuk handelsnaam

Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?

Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik ervan. Het is een groot misverstand dat je handelsnaamrecht krijgt door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je kunt gewoon rechten krijgen op een naam zonder dat deze ingeschreven is bij de KvK en het kan zeker zo zijn dat jouw handelsnaam is ingeschreven bij hen, maar je daar geen rechten aan kunt ontlenen, omdat je het niet gebruikt.

Is inschrijving bij de Kamer van Koophandel voldoende om bescherming te krijgen?

Een inschrijving van jouw bedrijfsnaam als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel biedt geen bescherming. Je bent pas beschermd als je jouw naam ook daadwerkelijk gebruikt in het verkeer. Bijvoorbeeld op je website, facturen en communicatie met klanten en leveranciers.

Let er ook op dat een inschrijving bij de KvK niet het alleenrecht geeft op een bedrijfsnaam en je nog steeds kunt worden aangesproken vanwege merkinbreuk als je jouw merk niet registreert. Pas na registratie krijg je echt een monopolie op de naam of jouw logo en weet je zeker dat je deze mag gebruiken.

Wanneer is sprake van inbreuk op een handelsnaam?

Van inbreuk op een handelsnaam is sprake als een organisatie in jouw branche en regio eenzelfde of gelijkende naam gebruikt en dus voor verwarring zorgt. Anders dan bij het merkenrecht geldt in het handelsnaamrecht geen vereiste van onderscheidend vermogen en daarom kun je ook bescherming krijgen op een volledig beschrijvende handelsnaam.

Toch is dit wel beperkt. Een handelsnaam die 100% beschrijvend is, kan je veel minder goed opeisen dan een fictieve naam voor je bedrijf. Als je een volledig beschrijvende handelsnaam hebt, dan doe je er verstandig aan om deze toch ook als merk te registreren. Simpelweg omdat je door bekendheid en inburgering later rechten kunt ontlenen aan jouw merkregistratie. Kijk bijvoorbeeld naar Thuisbezorgd en De Vegetarische Slager.

Als iemand dan dezelfde naam gaat gebruiken als jij, dan sta je met het gebruik van de naam, jouw inschrijving in het handelsregister en de registratie van het merk sterker.

Toch moet wel worden bekeken of sprake kan zijn van inbreuk op handelsnaamrecht. In principe geeft een handelsnaam namelijk alleen lokale bescherming, maar dit is met de komst van het internet achterhaald. Daarom verkrijgen steeds meer handelsnamen meer dan lokale bescherming. Bijvoorbeeld een website als Dekbeddiscounter.nl

Om te bepalen of je bescherming kunt genieten buiten jouw eigen vestigingsplaats of regio moet worden gekeken naar de aard van je organisatie. Een café zal per definitie lokale klanten aantrekken en daarom zeer beperkte bescherming genieten. Dit kan zelfs beperkt zijn tot de eigen wijk. Minder nog dan de volledige vestigingsplaats dus.

Thuiszorgorganisaties, klusbedrijven en aannemers zullen een regio kunnen dekken, maar niet veel meer dan dat. Vaak werken zij niet landelijk.

Voor webshops is het echter wel heel normaal dat zij landelijk leveren en dus bescherming moeten krijgen.

Wat kun je doen bij inbreuk op je handelsnaam?

Bij inbreuk op je handelsnaam is het verstandig om een sommatie te sturen. Vaak wordt gedacht dat dit eenvoudig kan met een voorbeeldbrief, maar ervaring leert dat dan vaak de verkeerde argumenten worden gebruikt, niet de juiste wetsartikelen worden aangehaald en de wederpartij simpelweg ziet dat geen jurist of advocaat is ingeschakeld. Dat laatste zorgt ervoor dat de sommatiebrief niet serieus wordt genomen en over het algemeen geen reactie volgt en de handelsnaaminbreuk dus niet stopt.

Het lijkt preken voor eigen parochie, maar dat is wel de reden dat de meeste partijen professionals inschakelen om sommaties te sturen bij inbreuk.

Kan een domeinnaam inbreuk op een handelsnaam zijn?

Domeinnamen vallen niet onder intellectueel eigendom. Eigenlijk is een domeinnaam niet meer dan een adres op internet. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dat betekent dat de eerste die een domeinnaam vastlegt daar in principe de eigenaar van is en mag blijven.

Toch kan een domeinnaam voor verwarring zorgen met merken en handelsnamen. Dit komt omdat een domeinnaam als handelsnaam kan fungeren. Ook wordt het gebruik van een domeinnaam als merkgebruik gezien en kan het op deze gebieden dus inderdaad inbreuk betekenen. Merkenrechtelijk, maar dus ook binnen het handelsnaamrecht. Kies je voor een volledig beschrijvende bedrijfsnaam en daarmee een beschrijvende domeinnaam, dan moet je accepteren dat andere partijen domeinnamen mogen gebruiken die daar heel erg dicht bij in de buurt komen.

Belangrijke zaak op dit gebied is artiestenverloningen.nl tegen artiestenverloning.nl

Kan je met je handelsnaam inbreuk op een merk plegen?

Een handelsnaam kan inbreuk op een merk zijn. Als je jouw handelsnaam eerder in gebruik had dan een geregistreerd merk, dan mag je jouw handelsnaam blijven gebruiken, maar kan het je ernstig beperken.

Stel dat je een restaurant hebt in Rotterdam, maar jouw handelsnaam niet als merk geregistreerd hebt. Een andere partij uit Antwerpen doet dit wel. Deze doet dit nadat jij jouw handelsnaam bent gaan gebruiken.

Dan kan jouw restaurant open blijven, maar kan je geen vestigingen meer openen in andere plaatsen. Dat kan de merkhouder tegenhouden.

Ook kan het zijn dat je jouw handelsnaam gaat gebruiken en inschrijft bij de KvK waarbij je onderzoekt in het handelsregister of jouw naam beschikbaar is, maar je vergeet te controleren of er niet een partij is die dezelfde of een gelijkende naam al als merk geregistreerd heeft. Je pleegt dan merkinbreuk met jouw handelsnaam.

Belangrijk om te weten is dan ook dat je pas zeker weet of je jouw bedrijfsnaam ook echt mag gebruiken en je niet zomaar kan worden aangesproken vanwege merkinbreuk op het moment dat het als merk geregistreerd is. Dat maakt registratie van je merk eigenlijk essentieel. Temeer omdat een handelsnaam dus maar heel beperkte bescherming biedt.

Hoe kun je handelsnaaminbreuk voorkomen?

Handelsnaaminbreuk kun je voorkomen door in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te controleren of de naam al gebruikt wordt binnen jouw branche en regio. Daarnaast doe je er goed aan om jouw merknaam te checken, omdat je anders nooit zekerheid hebt dat je geen inbreuk op andermans rechten pleegt.

Waar staat inbreuk op een handelsnaamrecht in de wet?

Het handelsnaamrecht kent een eigen wet. De handelsnaamwet. Inbreuk op handelsnamen staat beschreven in artikel 5 van de handelsnaamwet: “Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Mooi om te weten is dat de handelsnaamwet onderscheidend vermogen niet als eis kent en daarom kun je met een andere beschrijvende handelsnaam optreden tegen een andere identieke of gelijkende handelsnaam binnen jouw branche en regio. Uitgangspunt blijft namelijk dat de handelsnaam slechts lokale bescherming kent.