fbpx
sommatiebrief inbreuk auteursrecht

sommatiebrief inbreuk auteursrecht

Wat is een sommatiebrief?

Een sommatiebrief is een brief waarin iemand of een organisatie iemand anders oproept om een bepaald gedrag te staken of om iets te doen. De brief is vaak gericht aan iemand die wordt beschuldigd van het schenden van bepaalde rechten of het overtreden van bepaalde wetten of regels.

Een sommatiebrief kan worden gebruikt in verschillende contexten, zoals bijvoorbeeld in geval van merkinbreuk, inbreuk op het auteursrecht, contractbreuk of het niet naleven van bepaalde verplichtingen. De brief dient als waarschuwing voor de ontvanger dat er juridische stappen zullen worden ondernomen als het gedrag niet onmiddellijk wordt gestaakt.

Het doel van een sommatiebrief is om de ontvanger op de hoogte te stellen van het probleem en om te proberen een oplossing te vinden zonder dat het nodig is om juridische stappen te ondernemen. Als de ontvanger niet reageert op de sommatiebrief of als het gedrag niet wordt gestaakt, kan de afzender besluiten om juridische stappen te ondernemen om zijn rechten te verdedigen.

Wanneer is sprake van inbreuk op auteursrecht?

Er is sprake van inbreuk op het auteursrecht wanneer iemand zonder toestemming van de rechthebbende gebruik maakt van een werk dat beschermd is door het auteursrecht. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van foto’s, teksten, muziek, video’s of andere creatieve werken zijn.

In veel landen is het auteursrecht automatisch van toepassing op werken van de geest zodra ze worden gecreëerd. Dit betekent dat de maker van het werk automatisch bepaalde rechten heeft op het werk, zoals het recht om het werk te reproduceren, te verspreiden, te tonen of te verkopen.

Om inbreuk op het auteursrecht te voorkomen, is het noodzakelijk om toestemming te vragen aan de rechthebbende voordat het werk wordt gebruikt. Als er geen toestemming is gevraagd en het werk wordt gebruikt, kan de rechthebbende besluiten om juridische stappen te ondernemen om zijn rechten te verdedigen.

Wanneer moet je een sommatiebrief bij inbreuk op auteursrecht sturen?

Als je denkt dat jouw auteursrechten worden geschonden, kan je overwegen om een sommatiebrief te sturen om de inbreuk te laten stoppen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand zonder jouw toestemming foto’s of teksten van jou op zijn website heeft geplaatst.

Een sommatiebrief kan helpen om de inbreuk op het auteursrecht te voorkomen zonder dat het nodig is om direct juridische stappen te ondernemen. In de brief kan je de ontvanger op de hoogte stellen van het probleem en om te vragen om het gebruik van het werk te staken. Als de ontvanger niet reageert op de sommatiebrief of als het gebruik van het werk niet wordt gestaakt, kan je overwegen om juridische stappen te ondernemen om jouw rechten te verdedigen.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat een sommatiebrief geen verplichting is en dat je altijd direct juridische stappen kunt ondernemen als je dat wenst. Als je het gebruik van jouw werk onmiddellijk wilt laten stoppen, kan het soms effectiever zijn om direct juridische stappen te ondernemen.

Wat moet er in een sommatiebrief bij inbreuk op auteursrecht staan?

Een sommatiebrief bij inbreuk op het auteursrecht moet duidelijk maken dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en wat de ontvanger moet doen om de inbreuk te laten stoppen. Hieronder vind je een lijst met elementen die vaak in een sommatiebrief bij inbreuk op het auteursrecht worden opgenomen:

 • De naam en het adres van de afzender
 • De naam en het adres van de ontvanger
 • De datum waarop de brief is geschreven
 • Een duidelijke omschrijving van het werk waarvan je denkt dat het wordt gebruikt zonder uw toestemming
 • Een uitleg van de redenen waarom je denkt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht
 • Een verzoek om te stoppen met het gebruik van het werk
 • Een ultimatum voor de ontvanger om te reageren of om het gebruik van het werk te staken
 • Een waarschuwing dat juridische stappen zullen worden ondernomen als het gebruik van het werk niet wordt gestaakt
 • Contactgegevens waar de ontvanger contact op kan nemen om de kwestie op te lossen

Het is belangrijk om in de sommatiebrief duidelijk te maken wat de ontvanger moet doen om de inbreuk op het auteursrecht te laten stoppen. Dit kan bijvoorbeeld het verwijderen van het werk van de website zijn of het betalen van vergoedingen voor het gebruik van het werk.

Het is ook aan te raden om de ontvanger de gelegenheid te geven om te reageren op de sommatiebrief en om de kwestie op een vreedzame manier op te lossen. Als de ontvanger niet reageert of als het gebruik van het werk niet wordt gestaakt, kan je overwegen om juridische stappen te ondernemen om jouw rechten te verdedigen.

Hoe bewijs je auteursrecht?

Als je denkt dat je auteursrechten worden geschonden, is het belangrijk om bewijs te verzamelen dat je auteursrecht bevestigt. Hieronder staan enkele stappen die je kunt ondernemen om auteursrecht te bewijzen:

 1. Zorg dat je bewijs hebt van het moment waarop je het werk hebt gecreëerd. Dit kan bijvoorbeeld een datumstempel op een hardcopy van het werk zijn of een timestamp op een digitaal bestand.
 2. Maak gebruik van een auteursrechtdepot. Dit is een service waarmee je je werken kunt deponeren en die de datum en het tijdstip van de deponering registreert. Dit kan dienen als bewijs van het moment waarop het werk is gecreëerd.
 3. Maak gebruik van een auteursrechtdienst. Dit is een service die bewijs verzamelt van het moment waarop het werk is gepubliceerd of gedistribueerd.
 4. Zoek professioneel advies. Als je twijfelt over hoe je jouw auteursrecht kunt bewijzen, kan je overwegen om een advocaat te raadplegen of contact op te nemen met een organisatie die gespecialiseerd is in auteursrecht.

Voorbeeld sommatiebrief auteursrecht

Hieronder vind je een heel basic voorbeeld van een sommatiebrief bij inbreuk op gebied van auteursrecht. Dit voorbeeld is puur bedoeld als waarschuwing om inbreuk te staken. Als je direct over wil gaan tot het eisen van schadevergoeding, dan is deze brief niet voldoende en zal een jurist nodig zijn.

Om veel negatieve energie te voorkomen, is het starten met een brief zoals hieronder heel prettig, want als dat niet werkt, kun je altijd nog verdere stappen nemen, maar vaak is dat helemaal niet nodig en is het versturen van onderstaand voorbeeld voldoende.

 

Beste [Naam],

Ik schrijf u vandaag om u te informeren over een kwestie van inbreuk op het auteursrecht waarmee onze onderneming, [Naam van de onderneming], wordt geconfronteerd. We hebben ontdekt dat u onze foto’s en teksten hebt gebruikt op uw website zonder onze toestemming. Dit is in strijd met ons auteursrecht en we verzoeken u om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze werken.

Indien u de inbreuk op het auteursrecht niet onmiddellijk stopt, zullen we genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen om onze rechten te beschermen. We hopen dat dit niet nodig zal zijn en verzoeken u om ons te contacteren om een oplossing te vinden voor dit probleem.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]