fbpx

Merkinbreuk

Gratis beoordeling van de situatie en jouw kansen?

Z

Beschuldigd van inbreuk of juist iemand aanspreken?

Z

Treed op tegen inbreuk of verdedig jezelf

Z

Voorkom verwarringsgevaar

Z

Ga verwatering van rechten tegen

Z

Bewaak je merk

Zij gingen je voor...

Rijksoverheid
npo
hornbach
Logo 123
bam
liander
inbreuk merk

Wat is merkinbreuk?

Er is volgens artikel 2.20 BVIE sprake van merkinbreuk als aan de volgende vereisten is voldaan:

 1. Inbreuk merkidentiteit
 2. Inbreuk op basis van herkomst
 3. Goodwill inbreuk
 4. Inbreuk zonder merkgebruik

Onderdeel vier bestaat in het merkenrecht binnen de Europese Unie niet.

Merkinbreuk voorbeeld

Bekende voorbeelden van merkinbreuk vind je op marktplaats, maar van inbreuk op merkenrecht is zeker ook vaak sprake binnen Google Adwords (tegenwoordig Google Ads).

Als je de merknaam van een concurrent gebruikt in de titel of meta description van je advertentie, dan kan dat inbreuk zijn. Dat geldt ook als de naam verschijnt in de advertentie via Keyword Insertion.

inbreuk merkregistratie

Wat leer je van deze video?

In deze video ontdek je onder andere:

 • Wanneer sprake is van inbreuk
 • Hoe inbreuk via Google Ads werkt
 • Hoe wordt beoordeeld of sprake is van merkinbreuk
 • Of je met een domeinnaam inbreuk kunt plegen
 • Wat de gevolgen kunnen zijn en hoe dat zit met schadevergoedingen

Wat is de procedure bij inbreuk op merkenrecht?

Inbreuk merkenrecht

Wanneer is sprake van inbreuk?

Wanneer verwarringsgevaar bestaat, is dat eigenlijk altijd het meetpunt om te kijken of sprake is van merkinbreuk. Hierbij wordt mogelijk inbreuk op het merkenrecht getoetst op drie punten van overeenstemming, namelijk:

 • Fonetisch
 • Visueel
 • Conceptueel

Er wordt dus beoordeeld of de merken hetzelfde klinken (fonetisch), er hetzelfde uitzien (visueel) of dat ze conceptueel overeenkomen en dus mogelijk dezelfde betekenis hebben.

Als hierbij op één van de punten verwarring kan worden aangetoond, dan kan worden besloten worden dat sprake is van merkinbreuk. Uiteindelijk gaat het om de totaalindruk en kan een iets andere uitspraak al zorgen dat geen sprake is van merkinbreuk

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zaak tussen MEDIQ en MEDQ. De merken verschillen maar één letter en dat kan zeker verwarrend zijn, maar de uitspraak verschilt enorm. Zo is het ene merk MEEDIEK en de andere MEDKUU. Hierbij is de totaalindruk op fonetisch gebied anders en daarom is geen sprake van verwarring.

Overigens kan ook sprake van merkinbreuk door een domeinnaam zijn. Wel moet hier worden opgemerkt dat bij domeinnamen in principe het beginsel geldt van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Wel zijn er partijen die graag merken in hun domeinnaam gebruiken om bezoekers te trekken. Zo kan iemand die voor inbreuk op merkenrecht met een domeinnaam zorgt dit doen door bijvoorbeeld www.nike-sportschoenen.nl te gebruiken, maar deze niet daadwerkelijk te verkopen.

Goede kans dus dat Nike hiertegen succesvol optreedt en eist dat de website offline wordt gehaald of gaat redirecten naar de eigen website van Nike.

Hoe kun je er tegen optreden?

Optreden tegen merkinbreuk gebeurt eigenlijk altijd in eerste instantie met een sommatie tegen merkinbreuk. Als aan de sommatiebrief geen gehoor wordt gegeven, dan wordt daar vaak nog een brief overheen gestuurd op ferme toon.

Heeft dit nog geen effect, dan is het verstandig om te kiezen voor een kort geding. Een beslissing in dergelijke zaken, geeft een voorlopige voorziening. In kort geding kan een staking van gebruik van het merk worden gevorderd, maar ook een volledige kostenveroordeling en afgifte van gegevens van kopers of wederverkopers. Dit laatste wordt niet per se toegekend en kan buitenproportioneel zijn.

Is vergelijkende reclame toegestaan?

Bij vergelijkende reclame hoeft niet per se sprake te zijn van inbreuk. Pas als de vergelijking niet opgaat, is vergelijkende reclame merkinbreuk.

Als een opticienketen haar brillenactie vergelijkt met een concurrent, dan is dat toegestaan. Als een supermarktketen haar lage prijzen vergelijkt met een veel kleinere (lokale) partij, dan is dat onredelijk en dus inbreuk.

Ook als de prijsvergelijking niet meer opgaat, kan dat inbreuk zijn. Als Albert Heijn adverteert met een prijsvergelijking op Coca Cola met Jumbo en deze laatste past haar prijzen aan, dan gaat de vergelijking niet meer op en moet dit worden gestopt.

Wat zijn de gevolgen inbreuk op merkenrecht?

Inbreuk op merkenrecht kan de volgende gevolgen hebben:

 • Schadevergoeding
 • Winstafdracht
 • Vergoeding van gemaakte juridische kosten
 • Vernietiging goederen die inbreuk maken

De schadevergoeding wordt ook wel boete genoemd, maar dat is het eigenlijk niet. Een boete wordt opgelegd door een overheidsinstantie en een schadevergoeding wordt privaatrechtelijk geëist.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de situatie. Een vordering voor de vergoeding van de gemaakte juridische kosten bij een kort gedin is bij eenvoudige zaken €6.000,-

Strafrecht is van toepassing bij inbreuk op merkenrecht als aangifte wordt gedaan. De Officier van Justitie kan ook ambtshalve en dus uit eigen beweging besluiten om de inbreukmaker strafrechtelijk te vervolgen. Dit gebeurt niet vaak, maar komt bijvoorbeeld voor als sprake is van piraterij of zaken die negatieve gevolgen kunnen hebben op de volksgezondheid.

Een van de gevolgen van gedogen kan verwerking of verwatering zijn. Als een merkhouder inbreuk bewust gedoogd voor een periode van vijf jaar, dan zijn de rechten verwerkt op grond van artikel 2.29 BVIE.

Als je als merkhouder geen bezwaar maakt tegen merkaanvragen van gelijkende merken, dan kan sprake zijn van verwatering. Mocht je het merk PATSBOEM hebben voor kleding en een andere partij dient PATSBOOM in, dan is het verstandig om daar bezwaar tegen te maken.

Merkbewaking zorgt ervoor dat je dit tijdig kunt instellen. Maak je geen bezwaar, dan wordt het merk ingeschreven en kan dat tot gevolg hebben dat sprake is van gedogen. Dat zorgt voor verwatering.

Gaat volgend jaar dan iemand het merk PETSBOEM indienen en maak je wel bezwaar, dan kan deze wederpartij stellen dat door gedogen niet meer kan worden opgetreden en de rechten zijn verwaterd.

Is sprake van verjaring bij merkinbreuk?

Op het moment dat een merkhouder een gelijkend merk gedurende vijf jaren gedoogd, is sprake van rechtsverwerking. Dit lijkt op verjaring, waardoor de houder van het merk zijn rechten niet meer kan inroepen.

Geldt bestuurdersaansprakelijkheid bij inbreukzaken?

Bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk wordt niet snel aangenomen. Dit komt omdat bestuurders van een B.V. in beginsel niet aansprakelijk zijn voor de geleden schade door de vennootschap. Een B.V. is immers een rechtspersoon die haar eigen rechten en plichten heeft.

Als een bestuurder ernstig verwijtbaar is, dan kan bestuurdersaansprakelijkheid bij inbreuk op merkenrechten wel worden aangenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bestuurder wist of kon weten dat hij inbreuk pleegde en dit niet gestaakt heeft.

Mocht een faillissement het gevolg zijn, dan zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor deze schade.

Merkinbreuk