fbpx

Domeinnaamrecht

Inhoudsopgave

Domeinnaamrecht en de domeinnaam zijn vaak onderdeel van gesprek als het gaat om handelsnamen en merkenrecht, maar natuurlijk is ook het kopen en verkopen van domeinnamen aan de orde van de dag. Google hecht er misschien minder waarde aan dan voorheen, maar kijk eens naar onze domeinnaam www.intellectueeleigendom.nl. Het heeft nog steeds veel waarde voor zoekmachines en is daardoor belangrijk voor zoekmachine optimalisatie. Niet zo vreemd dus dat het aanbieden en doorverkopen van domeinnamen een levendige handel oplevert.   En daar komen veel juridische zaken bij kijken, omdat je niet met domeinnaamfraude te maken wilt krijgen is het belangrijk om bij kopen of verkopen van domeinnamen een goede overeenkomst op te stellen.

Wat is de definitie van een domeinnaam?

Een domeinnaam is een uniek adres op het internet. Elke website heeft een domeinnaam die niemand anders heeft. Dit komt door de unieke combinatie van cijfers en letters gevolgd door een extensie. De extensie van domeinnamen is bijvoorbeeld .com of .nl.

Hoe kun je een domeinnaam overnemen?

Een domeinnaam overnemen kan door het volgen van de volgende vijf stappen:

  1. Contactgegevens eigenaar opzoeken
  2. Contact opnemen met de eigenaar
  3. Overeenkomst sluiten met eigenaar
  4. Domeinnaam verhuizen
  5. Domeinnaam op eigen naam zetten

domeinnaam en intellectueel eigendom domeinnamenAls je een domeinnaam wilt overnemen is gelijk oversteken en een sterke overeenkomst heel belangrijk. Je wilt niet meemaken dat je betaalt en deze vervolgens niet geleverd krijgt. Vertrouwen speelt een belangrijke rol, maar een goede overeenkomst dus zeker ook. Een jurist gespecialiseerd in overeenkomsten gericht op domeinnamen kan je goed helpen bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Zo wordt een contract opgesteld. Hierin worden zaken overeengekomen zoals de waarde en betalingstermijn. Ook zijn voorwaarden opgenomen waaronder je de domeinnaam kunt overnemen of waarom je er toch vanaf mag zien. Bijvoorbeeld als de domeinnaam een penalty van Google heeft gehad in het verleden.

Bij internationale overname kun je het beste gebruik maken van escrow services.

Hoe zit het juridisch met een domeinnaam overnemen?

Juridisch gezien is een domeinnaam net als een handelsnaam of een merk de manier om je te onderscheiden met jouw bedrijf. Echter valt het niet onder het merkenrecht. Toch is het juridisch gezien nog niet zo eenvoudig. Want het is bijvoorbeeld geen zaak en is het lastig om van kapen te spreken want het “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” principe geldt. Uiteraard kan overnemen van een domeinnaam altijd als die al eerder is vastgelegd door een ander, maar daar staan vaak grote bedragen tegenover.

Wie is juridisch eigenaar van een domeinnaam?

Omdat een domeinnaam geen zaak is, is het moeilijk om van juridisch eigenaar te spreken. Daarom worden domeinnamen vastgelegd of geregistreerd via een overeenkomst met Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland of een andere registry in de wereld. Ook het doorverkopen van domeinnamen verloopt via contracten tussen aanbieder en koper. Na ondertekening van het contract en betalen van de koopsom zal een token worden overgedragen om de domeinnaam te verhuizen. Conflicten ontstaan vaak op gebied van juridisch eigendom. Er ontstaat dan discussie of de webdeveloper eigenaar is en de klant slechts een gebruiksrecht heeft. In sommige gevallen registreert een webdeveloper in opdracht van de klant een domeinnaam, maar het gebeurt ook dat in de overeenkomst met de webdeveloper staat dat de klant slecht gebruiksrecht heeft en de webdeveloper eigenaar van de domeinnaam blijft.

Domeinnaam en merkenrecht

Domeinnamen hebben geen merkfunctie en vallen daardoor niet onder het merkenrecht. Wel zorgen ze er, net als handelsnamen, voor dat een bedrijf zich goed kan onderscheiden.

Kan een domeinnaam een handelsnaam zijn?

Een domeinnaam wordt in het verlengde gezien als handelsnaam. Hiermee bedoelen we dat je het moet zien als een handelsnaam, omdat het ervoor zorgt dat een bedrijf zich kan onderscheiden.

Kan een domeinnaam inbreuk op merkenrecht maken?

Een domeinnaam kan absoluut inbreuk maken op mekrenrecht. Als een concurrent voor verwarring zorgt door jouw merk te gebruiken in zijn domeinnaam, dan is het belanrijk om daar tegen op te treden op basis van jouw merkregistratie. Dit kan bijvoorbeeld via een sommatiebrief.

Maakt een domeinnaam inbreuk op een handelsnaam?

Het deponeren van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel biedt geen bescherming. Het gebruik van de handelsnaam in het dagelijkse verkeer zorgt ervoor dat je met jouw bedrijf naar buiten treedt met de handelsnaam en daarom geniet je bescherming. Met een handelsnaam kan een bedrijf zich onderscheiden van concurrenten. Dit is met een domeinnaam net zo en daarom kunnen domeinnamen inbreuk op een handelsnaam maken. Hoe inbreuk in zijn werk gaat moet worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Het is daarbij belangrijk om het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” in de gaten te houden en in het achterhoofd te houden dat bij verwarring of verwarringsgevaar inbreuk op een handelsnaam kan optreden.

Voorbeeld

Over het algemeen is pas sprake van inbreuk op een handelsnaam als verwarring is ontstaan of als een partij in dezelfde branche en regio dezelfde naam voert. Daarom is het heel goed voor te stellen dat er ontzettend veel loodgieters of installatiebedrijven zijn in Nederland die Installatiebedrijf Janssen heten. Omdat deze wel allemaal in dezelfde branche werkzaam zijn, zou je kunnen zeggen dat sprake is van inbreuk. Dat is niet het geval, want ze werken allemaal in een andere regio.

domeinnaam inbreuk handelsnaam

 

Bron: Kamer van Koophandel

Anders wordt het, wanneer we online gaan werken. Daar is geen sprake van een regio omdat fotograaf janssen nu landelijk kan werken. Hij zal dan een website vastleggen als fotograafjanssen.nl. Hij is het eerst met vastleggen en heeft dus deze domeinnaam.   Anders wordt het als je voor verwarring zorgt. Neem het merk Ajax. Dat is een voetbalclub, een allesreiniger en een merk voor brandblussers. Ajax heeft www.ajax.nl als eerste vastgelegd en pleegt hiermee geen inbreuk op de handelsnamen van het bedrijf achter de allesreiniger of de brandblussers.   Stel dat Ajax naast informatie over voetballen ook schoonmaakmiddelen of brandblussers zou gaan verkopen, dan kan je stellen dat voetbalclub Ajax inbreuk pleegt op de handelsnamen van de andere partijen. Zelfde is het geval als de website van de allesreiniger bijvoorbeeld jouwajax.nl is. Gaan zij daarop ook voetbalshirt van Ajax verkopen, dan ontstaat verwarring en pleegt de allesreiniger met zijn handelsnaam inbreuk op dat van voetbalclub Ajax.

Waar moet je op letten als je een domeinnaam wilt verkopen?

Als je een domein wil aanbieden en doorverkopen, dan moet je niet alleen de juiste koper vinden. Als je eenmaal te koop gezet hebt en je hebt een koper gevonden, is het ook belangrijk dat je niet opgelicht wordt. Daarom is het belangrijk om te controleren aan wie je de domeinnaam gaat verkopen. Ook moet je een overeenkomst opstellen voor het overdragen van de domeinnaam.

Wat gebeurt er met een domeinnaam bij faillissement?

Een domeinnaam bij faillissement valt in de boedel. Het is SIDN toegestaan om een domeinnaam op te heffen als sprake is van een faillissement of wanneer surseance van betaling wordt uitgesproken. Ook bij een persoonlijk faillissement of in geval van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) mag men de domeinnaam opheffen. Opheffen van een domeinnaam bij faillissement zal de boedel vaak niet ten goede komen en dat is nu juist de taak van de curator. Daarom kan een curator bij faillissement aan Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) vragen om het domein niet op te heffen zodat deze kan worden verkocht of kan bijdragen aan het eventuele succes van een doorstart.

Jurisprudentie

Er is ontzettend veel jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen. Zo is helaas nog steeds veel sprake van domeinnaamfraude waarbij een partij een domein te kwader trouw registreert om klanten van een ander bedrijf te misleiden om vervolgens frauduleuze handelingen te plegen. Niet alleen wordt fraude gepleegd, ook inbreuk op handelsnamen komt, zoals eerder besproken, veel voor. Bijvoorbeeld door bewust de handelsnaam van een bedrijf verkeerd te spellen waarna bezoekers naar een pay-per-click website worden geleid. Tot slot een voorbeeld met betrekking tot inbreuk op de handelsnaam door een naam van een concurrent te gebruiken om kosten te besparen door hoger in Google te komen als men zoekt op de naam van de concurrent.

Domeinnaam jurist

 

In veel gevallen is een advocaat niet nodig en kan een domeinnaam jurist je goed helpen. Bijvoorbeeld door een juridische brief te sturen naar de partij die inbreuk pleegt, maar zeker ook als je een contract wilt opstellen voor het verkopen van domeinnamen. En ligt de zaak ingewikkelder of kom je er niet uit met de andere partij? Dan is het wellicht noodzakelijk om een advocaat in te schakelen.