fbpx
auteursrecht chatgpt

Auteursrecht ChatGPT

Wat is ChatGPT?

Inhoudsopgave

Wie het auteursrecht houdt op ChatGPT teksten is afhankelijk van hoe de tekst generatie tool wordt gebruikt.

ChatGPT is een tekstgeneratie-tool van OpenAI die wordt gebruikt om teksten te genereren op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd. ChatGPT maakt gebruik van een technologie genaamd Generative Pre-training Transformer, die een machine learning-model is dat is getraind op grote hoeveelheden tekst om te voorspellen wat de volgende woorden of zinnen zullen zijn in een bepaalde context.

GPT is een zeer krachtige tekstgeneratie-tool die in staat is om teksten te genereren die op het eerste gezicht lijken te zijn geschreven door een menselijke auteur. ChatGPT maakt gebruik van GPT om teksten te genereren op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd, zoals vragen of opdrachten.

ChatGPT kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het genereren van content voor websites of social media, het beantwoorden van vragen of het geven van advies. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ChatGPT een tekstgeneratie-tool is en dat de teksten die het genereert niet noodzakelijkerwijs accuraat of betrouwbaar zijn. Het is daarom aanbevolen om de teksten als leidraad te gebruiken, maar wel te herschrijven.

OpenAI is een onafhankelijke, non-profitorganisatie en is gefinancierd door een aantal investeerders, waaronder Sam Altman, Elon Musk en Peter Thiel.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendom die is bedoeld om werken te beschermen die zijn gemaakt door auteurs. Werken kunnen bijvoorbeeld boeken, muziek, film, software, literaire werken en kunstwerken zijn. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om het werk te publiceren, te reproduceren, te distribueren, te vertonen, te vernietigen en te verkopen.

Het auteursrecht is van toepassing op werken die op creatieve wijze zijn gemaakt en die een bepaald niveau van originaliteit bevatten. Het is niet nodig om het werk te registreren of een merkteken te plaatsen om het auteursrecht te verkrijgen – het auteursrecht komt automatisch tot stand zodra het werk is gemaakt.

Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te profiteren van het werk, maar het kan ook worden overgedragen aan anderen door middel van een licentieovereenkomst of verkoop. Het auteursrecht is beperkt in tijd en zal na verloop van tijd vervallen, waarna het werk in het openbaar domein komt en door iedereen kan worden gebruikt zonder toestemming van de maker.

Wanneer kan sprake zijn van auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie van een werk. Op ideeën die dus nog geen vorm hebben gekregen kun je geen rechten krijgen. Om auteursrecht te kunnen verkrijgen moet nog wel aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moet sprake zijn van een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. Dit noemen we EOK & PS in het auteursrecht. Vraag is of daar sprake van kan zijn als een softwareprogramma als ChatGPT de teksten heeft geproduceerd.

Wie houdt het auteursrecht op teksten die door ChatGPT zijn gegenereerd?

Het auteursrecht op teksten die zijn gegenereerd door een chatbot zoals ChatGPT of een andere tekstgeneratie-tool, wordt geregeld door de wetgeving op het gebied van auteursrecht. Volgens de wetgeving op het gebied van auteursrecht is de maker van een werk de oorspronkelijke rechthebbende op het auteursrecht op dat werk. In het geval van teksten die zijn gegenereerd door een chatbot, is de maker van het werk de partij die het chatbot heeft ontwikkeld of gebruikt om de tekst te genereren.

Het is belangrijk om te onthouden dat auteursrecht alleen van toepassing is op werken die op creatieve wijze zijn gemaakt en die een bepaald niveau van originaliteit bevatten. Als een chatbot simpelweg bestaande teksten herhaalt of combineert zonder enige creativiteit, kan het auteursrecht niet van toepassing zijn.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat auteursrecht niet van toepassing is op feitelijke informatie of gegevens. Als een chatbot bijvoorbeeld informatie verstrekt over historische gebeurtenissen of wetenschappelijke feiten, is het auteursrecht niet van toepassing op deze informatie. In plaats daarvan wordt deze informatie beschermd door andere wetten, zoals de wet op databanken.

Overigens is deze laatste alinea een beetje kort door de bocht, want feitelijke informatie of puur een gegevens(set) zit geen auteursrecht op maar de manier hoe je dit communiceert kan wel auteursrecht hebben. Issue voor een algoritme is die ‘persoonlijke stempel’, want het is natuurlijk maar de vraag hoeveel persoonlijkheid een chatbot kan hebben. Toch zijn we van mening dat op dit moment analoog zal worden beredeneerd dat de maker van ChatGPT de auteursrechthebbende partij is.

Vraag is overigens ook in hoeverre auteursrecht nog relevant is bij ChatGPT: wie zal namelijk handhaven op een tekst die automatisch gegenereerd is door een AI? Je kan immers, niet precies zien hoe de creatieve keuzes zijn gemaakt – en dit zou je toch wel moeten onderbouwen als je naar een rechter stapt. De hele essentie van het auteursrecht is namelijk om diegene iets kan creëren de mogelijkheid te geven dit te commercialiseren en in hoeverre is dit nog wel relevant bij zo’n geautomatiseerd proces?

Kan een chatbot zelf plagiaat plegen?

Een chatbot of tekst generatie tool als ChatGPT zou in principe plagiaat kunnen plegen. Het is alleen niet duidelijk waar deze software de kennis vandaan haalt om de teksten te genereren. Als dit bijvoorbeeld door een bot is die websites crawlt, maar dit dus niet weergeeft in zoekresultaten, zoals Google doet, en er teksten van maakt die duidelijk uitleg geven, dan zal niet direct duidelijk zijn van welke websites de informatie afkomstig is en daarmee wordt ook lastig om aan te tonen of sprake is van inbreuk op auteursrechten van de oorspronkelijke maker. Goed om te weten is dat nog steeds sprake kan zijn van inbreuk als teksten van een ander waar auteursrechten op rusten worden aangepast.

Mag je teksten van ChatGPT op je website gebruiken?

Het is belangrijk om te onthouden dat teksten die zijn gegenereerd door een chatbot zoals ChatGPT of een andere tekstgeneratie-tool onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebied van auteursrecht. Dit betekent dat de maker van het werk (in dit geval de partij die het chatbot heeft ontwikkeld of gebruikt om de tekst te genereren) het exclusieve recht heeft om het werk te publiceren, te reproduceren, te distribueren, te vertonen en te verkopen. Als je de teksten van ChatGPT op je website wilt gebruiken, moet je hiervoor toestemming vragen aan de maker van het werk of een licentieovereenkomst met hen afsluiten.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat auteursrecht alleen van toepassing is op werken die op creatieve wijze zijn gemaakt en die een bepaald niveau van originaliteit bevatten. Als een chatbot simpelweg bestaande teksten herhaalt of combineert zonder enige creativiteit, kan het auteursrecht niet van toepassing zijn.

Kan sprake zijn van plagiaat bij gebruik van ChatGPT?

Plagiaat is het gebruiken van het werk van een andere persoon zonder de juiste toestemming of bronvermelding. Als je de teksten van ChatGPT op je website gebruikt zonder de juiste toestemming of vermelden van de bron, kan dit mogelijk worden gezien als plagiaat, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Het is belangrijk om te onthouden dat ChatGPT een tekstgeneratie-tool is die wordt gebruikt om teksten te genereren op basis van gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd. ChatGPT is niet in staat om teksten te creëren die voldoen aan het niveau van originaliteit dat vereist is voor auteursrecht. Als de teksten die door ChatGPT zijn gegenereerd simpelweg bestaande teksten herhalen of combineren zonder enige creativiteit, kan het auteursrecht niet van toepassing zijn en kan het niet worden gezien als plagiaat.

In het geval dat ChatGPT wel creatief werk genereert dat voldoet aan het vereiste niveau van originaliteit voor auteursrecht, moet je toestemming vragen aan de maker van het werk of een licentieovereenkomst afsluiten voordat je de teksten op je website gebruikt, om ervoor te zorgen dat je de juiste toestemming hebt en de maker van het werk de juiste credits geeft. Bijvoorbeeld door bronvermelding.

Heeft gebruik van ChatGPT teksten negatieve invloed op SEO?

Het gebruik van teksten die zijn gegenereerd door ChatGPT of een andere tekstgeneratie-tool kan mogelijk een negatief effect hebben op de SEO (Search Engine Optimization) van een website. SEO is het proces waarbij wordt geoptimaliseerd voor de zoekmachines, zodat de website beter gevonden kan worden door mensen die relevante zoekwoorden of zoektermen gebruiken.

De zoekmachines hebben algoritmes die bepalen hoe relevant een website is voor een bepaald zoekwoord of zoekterm, en deze algoritmes letten op verschillende factoren, waaronder de kwaliteit en originaliteit van de teksten op de website. Als de teksten op de website niet van hoge kwaliteit zijn of niet voldoen aan het vereiste niveau van originaliteit, kan dit leiden tot een lagere positie in de zoekresultaten.

Conclusie: Wat is nu wijsheid?

Hele artikelen laten schrijven door tekstgeneratie tools als ChatGPT lijkt vooralsnog niet verstandig. Het kan negatief uitpakken voor je ranking in de zoekresultaten en zelfs worden gezien als plagiaat. Waarmee je dus mogelijk auteursrechtinbreuk pleegt.

Wel is het natuurlijk super handig om een idee te krijgen van zoekwoorden die mensen gebruiken, intenties die mensen hebben als ze zoekwoorden gebruiken en het helpt je aardig op weg als je teksten wil schrijven of een writersblock hebt.

Essentieel om te beseffen, is het feit dat als je na het antwoord op een vraag aan de tool vraagt om het antwoord opnieuw te formuleren, deze maar beperkt wijzigt. Als iemand anders jouw vraag dus opnieuw stelt aan dergelijke tools, dan kan deze hetzelfde of een gelijkend antwoord krijgen. Mocht deze partij het ook op zijn website plaatsen, dan kan dit door zoekmachines als Google worden beoordeeld als duplicate content.

Bron: de teksten in dit artikel zijn tot stand gekomen met behulp van ChatGPT.