fbpx
licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een juridische overeenkomst tussen twee of meer partijen, waarbij de ene partij (de licentiegever) het recht geeft aan de andere partij (de licentienemer) om bepaalde rechten te gebruiken die door de licentiegever worden gehouden. 

Deze rechten kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten zijn, zoals auteursrechten, merken of octrooien. In de overeenkomst kun je afspreken welke rechten de licentienemer krijgt. Licentieovereenkomsten geven de licentienemer bijvoorbeeld het recht om het bezit te gebruiken voor een beperkte tijd, terwijl andere licentieovereenkomsten het gebruik voor onbepaalde tijd toestaan. 

In sommige gevallen kan de licentienemer ook het recht hebben om het bezit te verkopen of te verhuren aan derden. 

Welke soorten licentie overeenkomsten zijn er?

Er zijn verschillende soorten licentieovereenkomsten, afhankelijk van de rechten die worden overgedragen en de voorwaarden die zijn opgenomen in de overeenkomst. 

Zo kennen we licentieovereenkomsten voor:

Veelvoorkomende soorten licenties zijn:

 1. Non-exclusive licentie: Dit is een licentie die door de licentiegever aan meerdere licentienemers kan worden verleend. De licentienemer heeft het recht om het bezit te gebruiken, maar de licentiegever behoudt het recht om het bezit ook aan andere licentienemers te verlenen.
 2. Exclusive licentie: Dit is een licentie die door de licentiegever aan één enkele licentienemer wordt verleend. De licentienemer heeft het exclusieve recht om het bezit te gebruiken en de licentiegever mag het bezit niet aan andere licentienemers verlenen.
 3. Volledige licentie: Dit is een licentie die de licentienemer het recht geeft om alle beschikbare rechten op het bezit te gebruiken.
 4. Beperkte licentie: Dit is een licentie die de licentienemer het recht geeft om slechts een beperkt aantal rechten op het bezit te gebruiken.
 5. Gratis licentie: Dit is een licentie die door de licentiegever gratis aan de licentienemer wordt verleend.
 6. Betaalde licentie: Dit is een licentie waarvoor de licentienemer een vergoeding moet betalen aan de licentiegever.

Er zijn ook andere soorten licentieovereenkomsten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de wensen van de partijen. Het is belangrijk om een licentieovereenkomst zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat deze wordt getekend, om te begrijpen wat de rechten en verplichtingen zijn van elke partij.

Wat moet er in een licentieovereenkomst staan?

In principe is een licentieovereenkomst vormvrij. Dit betekent dat het partijen vrij staat om de inhoud ervan naar eigen wens in te vullen. Ook kunnen de licenties mondeling en schriftelijk overeengekomen worden. Wel merken we graag op dat mondelinge overeenkomsten zoals altijd eigenlijk niet te bewijzen zijn en daarom is het verstandig om alles toch op papier te zetten. Voor merken geldt sowieso dat de licentie moet worden opgenomen in het merkenregister.

Daarnaast is er een aantal belangrijke elementen die in een licentieovereenkomst moeten worden opgenomen:

 1. Identificatie van de partijen: De licentiegever en de licentienemer moeten duidelijk worden geïdentificeerd in de overeenkomst.
 2. Omschrijving van het bezit: Er moet een duidelijke omschrijving zijn van het bezit dat onder de licentie valt, zoals software, muziek, literaire werken of beeldmerken.
 3. Rechten die worden verleend: De licentieovereenkomst moet duidelijk aangeven welke rechten aan de licentienemer worden verleend, zoals het recht om het bezit te gebruiken, te reproduceren, te verkopen of te verhuren.
 4. Voorwaarden voor gebruik: De licentieovereenkomst moet aangeven onder welke voorwaarden het bezit mag worden gebruikt, zoals het doel waarvoor het bezit mag worden gebruikt, de duur van de licentie en eventuele beperkingen op het gebruik.
 5. Vergoeding: Als er een vergoeding betaald moet worden voor de licentie, moet dit duidelijk in de licentieovereenkomst worden opgenomen, inclusief de hoogte van de vergoeding en de manier waarop deze moet worden betaald.
 6. Beëindiging van de licentie: De licentie overeenkomst moet aangeven onder welke omstandigheden de licentie kan worden beëindigd, zoals bij wanbetaling of in geval van schending van de voorwaarden.
 7. Aansprakelijkheid: De licentieovereenkomst moet aangeven wie aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van het bezit.

Er kunnen ook andere elementen in een licentieovereenkomst worden opgenomen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de wensen van de partijen. Het is belangrijk om een licentieovereenkomst zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat deze wordt getekend, om te begrijpen wat de rechten en verplichtingen zijn van elke partij.

Waarom heb je een licentieovereenkomst nodig?

Een licentieovereenkomst is nodig wanneer een partij gebruik wil maken van bepaalde rechten die door een andere partij worden gehouden, zoals software, muziek, literaire werken, merknamen of beeldmerken. De licentieovereenkomst bepaalt hoe deze rechten mogen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. Binnen het merkenrecht geldt dat de licentieovereenkomst alleen derdenwerking heeft als deze is ingeschreven in de relevante merkenregisters.