fbpx
Licentieovereenkomst auteursrecht

Licentieovereenkomst auteursrecht

Wat zijn de vereisten om aan auteursrecht te kunnen voldoen?

Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie van een werk. Op ideeën die dus nog geen vorm hebben gekregen kun je geen rechten krijgen. Om auteursrecht te kunnen verkrijgen moet nog wel aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moet sprake zijn van een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. Dit noemen we EOK & PS in het auteursrecht.

Het betekent dat een creatie niet mag zijn ontleend aan het werk van een ander en dat duidelijk moet zijn wie de maker is. Daarnaast gelden de volgende eisen:

 1. Originaliteit: het werk moet origineel zijn en niet simpelweg een kopie of vertaling van een bestaand werk.
 2. Creativiteit: het werk moet een bepaalde creativiteit of originaliteit bevatten, en mag niet simpelweg bestaan uit feiten of informatie die algemeen bekend zijn.
 3. Fixatie: het werk moet op een duurzame manier zijn vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, op een computerbestand, op een geluidsopname, etc.
 4. Auteurschap: het werk moet zijn gemaakt door een persoon of groep personen, en mag niet anoniem zijn.

Hoe werkt een auteursrecht licentie?

Een auteursrecht licentie is een document dat de rechthebbende van een werk (meestal de auteur of uitgever) toestemming geeft aan een andere persoon om het werk te gebruiken op een bepaalde manier. De licentie kan worden gebruikt om bepaalde rechten te verlenen, zoals het gebruik van het werk voor commerciële doeleinden of het maken van kopieën van het werk. De licentie kan ook bepaalde beperkingen bevatten, zoals het verbod om het werk te wijzigen of te verdelen zonder toestemming van de rechthebbende.

Er zijn verschillende soorten auteursrecht licenties die worden gebruikt, afhankelijk van het doel van het werk en hoe het werk mag worden gebruikt. Sommige van de meest voorkomende auteursrecht licenties zijn de Creative Commons-licenties, die verschillende niveaus van toestemming bieden voor het gebruik van werken, en de GNU General Public License, die wordt gebruikt voor open source-software.

Als iemand het werk van iemand anders wil gebruiken, is het belangrijk om de licentie te lezen om te begrijpen welke rechten en beperkingen van toepassing zijn. Als de licentie niet voldoet aan de behoeften van de persoon die het werk wil gebruiken, kan hij of zij contact opnemen met de rechthebbende om te vragen of er andere licentie-opties beschikbaar zijn.

Wat moet er in een licentieovereenkomst voor auteursrecht staan?

Een licentieovereenkomst voor auteursrecht bevat meestal de volgende elementen:

 1. De naam en contactgegevens van de rechthebbende van het werk, die de licentie verleent.
 2. De naam en contactgegevens van de licentienemer, die de licentie ontvangt.
 3. Een beschrijving van het werk dat onder de licentie valt, inclusief de titel en eventuele aanvullende informatie over het werk.
 4. Een lijst van de toestemmingen en beperkingen die worden verleend onder de licentie. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het gebruik van het werk voor commerciële doeleinden, het maken van kopieën van het werk, het wijzigen van het werk, en het verdelen van het werk.
 5. Een termijn voor de licentie, die aangeeft hoe lang de licentie geldig is.
 6. Een bepaling die aangeeft wie verantwoordelijk is voor eventuele auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het werk.
 7. Een bepaling die aangeeft of de licentie exclusief is of niet, wat betekent dat de licentie alleen aan de licentienemer wordt verleend en niet aan andere partijen.
 8. Een bepaling die aangeeft wat er gebeurt als de licentie wordt beëindigd, bijvoorbeeld of de licentienemer het werk mag blijven gebruiken of dat hij of zij het werk moet teruggeven aan de rechthebbende.
 9. Een bepaling die de toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting regelt.

Wat regel je met een licentieovereenkomst voor auteursrechten?

Met een licentieovereenkomst voor auteursrecht kun je regelen hoe een werk mag worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het gebruik van het werk voor commerciële doeleinden, het maken van kopieën van het werk, het wijzigen van het werk, en het verdelen van het werk. De licentieovereenkomst kan ook beperkingen opleggen, zoals het verbod om het werk te verdelen zonder toestemming van de rechthebbende of het verbod om het werk te wijzigen.