fbpx

Handelsnaam vastleggen

Gratis ontdekken of je handelsnaam als merk te beschermen is
Z

Bij officiële instantie vastgelegd

Z

100% gegarandeerd niet geweigerd

Z

Uitkomst gratis onderzoek in 1 uur

Z

Merk registreren binnen 1 dag

Zij gingen je voor...

Rijksoverheid
npo
hornbach
Logo 123
bam
liander
handelsnaam registreren

Een handelsnaam vastleggen is belangrijk wanneer je een onderneming start. Je wilt natuurlijk een pakkende naam. Want handelsnamen die verklappen wie je bent en wat je doet werken vaak het best. Maar wat komt er kijken bij het vastleggen en registreren van jouw naam en waar moet je opletten? Wij leggen je graag alles uit zodat je ziet hoe wij je helpen met je handelsnaam vastleggen.

Wat is de betekenis?

Een handelsnaam is de naam waaronder men een onderneming voert. In sommige gevallen is de merknaam gelijk aan de handelsnaam. De bescherming die een handelsnaam biedt is erg zwak, omdat het regio en branche gebonden is.

Hoe kan je je handelsnaam vastleggen?

Een handelsnaam vastleggen doe je eerst bij de Kamer van Koophandel en daarna via het merkenrecht. Dit gaat in vijf stappen, namelijk:

 1. Controleer beschikbaarheid in het Handelsregister
 2. Schrijf de handelsnaam in bij de KvK
 3. Check beschikbaarheid in het merkenregister
 4. Bepaal de klassen voor de merkregistratie
 5. Deponeer de handelsnaam als merk

Je kunt bij de Kamer van Koophandel controleren of jouw naam al voorkomt in het Handelsregister. Wanneer je een naam hebt verzonnen die nog niet in gebruik is, kun je ervoor kiezen om deze te laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Verschil met merkenrecht is, dat registreren van handelsnamen in principe niet nodig is om jouw rechten te kunnen uitoefenen. Het simpelweg feitelijk gebruiken van jouw naam is voldoende om het gebruiksrecht te hebben. Erg veel bescherming biedt de handelsnaam alleen niet.

Direct online jouw handelsnaam als merk vastleggen?

Wat zijn de kosten van een handelsnaam als merk vastleggen?

De kosten van een handelsnaam vastleggen zijn in de Benelux € 475,- exclusief BTW. De kosten voor registratie in de Europese Unie bedragen € 1299,- exclusief BTW.

Wat je moet weten

Hoe kan je je handelsnaam beschermen?

Wanneer je een handelsnaam hebt en je gebruikt deze, is hij beschermd. Maar deze bescherming is ontzettend beperkt. Concurrenten mogen weliswaar niet dezelfde naam gebruiken, maar dit is regiogebonden. Wanneer een naam verwarrend veel op jouw naam lijkt, mag deze ook niet worden gebruikt. Dit geldt echter alleen voor jouw regio. Bedrijven in een andere regio kunnen dezelfde of een vergelijkbare naam voeren. Zo is het goed voor te stellen dat er veel bedrijven zijn die “Loodgieter Janssen” heten. Je naam is extra beschermd wanneer je hem gebruikt als merk en kiest voor handelsnaam beschermen en deze beide registreert. Degene die zijn naam gebruikt in het verkeer heeft gebruiksrecht op zijn naam. Dit gebruiksrecht is echter niet exclusief zoals dat wel het geval is binnen het merkenrecht en bij een octrooi.

Handelsnamen geven jouw bedrijf dus juridische bescherming. Weliswaar is het niet exclusief, maar bij handelsnaaminbreuk zorgt deze juridische bescherming er wel voor dat je er tegen kunt optreden.

Handelsnaamwet

De naam is een onderdeel van Intellectueel Eigendomsrecht. Handelsnaamrecht ontstaat vanzelf en is vastgelegd in de Handelsnaamwet. Wanneer je een onderneming start en een naam gebruikt, ontstaat het handelsnaamrecht van rechtswege. Het recht op een handelsnaam ontstaat dus simpelweg door het gebruik ervan.

Er zijn drie materiële eisen aan een handelsnaam, te weten:

 • Naam
 • Onderneming
 • Drijven onder

Is registreren verplicht?

Inschrijven van een onderneming in het Handelsregister van de KvK is verplicht volgens de Handelsregisterwet. Ondanks dat registreren verplicht is, is dit niet noodzakelijk om juridische bescherming van een handelsnaam te realiseren.

Wat als de naam al in gebruik is?

Wanneer je een naam kiest die al in gebruik is, kan de eerst rechthebbende naar de rechter stappen als je in dezelfde branche en regio zit. De kantonrechter behandelt deze zaken.

Controleren

Voordat je met jouw bedrijf gaat beginnen is het verstandig om handelsnamen te controleren. Op de website van de Kamer van Koophandel kan je het Handelsregister bekijken. Zo zie je of jouw naam al in gebruik is.

Kan je het als merk registreren?

Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun naam ook als merk te registreren. Bijvoorbeeld Phillips. Phillips is een handelsnaam, een merk en een domeinnaam. Wanneer je het met elkaar verbindt, ben je sterker beschermd.

Hoe kan je het toevoegen bij de KvK?

Je kunt een nieuwe naam toevoegen via de Kamer van Koophandel. Je moet een webformulier invullen, printen, onderteken en daarna opsturen. Dit kan dus makkelijk online en je hoeft daarvoor niet langs de Kamer van Koophandel.

Hoe kan je handelsnamen wijzigen?

Een handelsnaam kan je wijzigen via een formulier van de Kamer van Koophandel. Wanneer jij je handelsnaam wijzigt, kan dit ook gevolgen hebben voor jouw onderneming. Vaak wordt een onderneming herkend door de naam. Wanneer jij de naam wijzigt, denken consumenten dat het een andere onderneming is. Bij het doorgeven van een wijziging aan de Kamer van Koophandel worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer is sprake van verwarring?

Artikel 5 van de Handelsnaamwet zegt dat het verboden is om een handelsnaam te gebruiken waardoor verwarring ontstaat. Wanneer is er sprake van verwarring? Wanneer jij een kapperszaak begint en je noemt hem bijvoorbeeld een bakkerszaak. Maar er kan ook verwarring ontstaan wanneer handelsnamen te veel op elkaar lijken. In een zaak over geschil van de handelsnamen van kleding.nl en kleding.com is een uitspraak geweest dat gedaagde een naam heeft gekozen die te veel lijkt op een naam die al bestond. Zo ontstaat dus verwarring. De rechter koos voor de eiser die de naam als eerst had en zo werd het verzoek om staking van de handelsnaam toegewezen.

Wat kun je doen bij handelsnaaminbreuk?

Je kunt optreden tegen handelsnaaminbreuk. Je kunt staking van het gebruik van handelsnaam verzoeken bij de rechter. Je kunt ook een verzoek indienen bij degene die jouw naam gebruikt. Hiermee kan vaak een gang naar de rechter worden voorkomen. Een schadevergoeding eisen is ook een goede optie. Er is namelijk inbreuk gepleegd op jouw naam. Tot slot kan je aangifte doen bij de politie omdat handelsnaaminbreuk een inbreuk is op een recht en daarmee voldoet aan het vereiste dat wordt gesteld aan de onrechtmatige daad.

Conflict

Met enige regelmaat ontstaat een conflict over een naam. Conflicten over handelsnamen gaan eigenlijk altijd over handelsnaaminbreuk. Bijvoorbeeld via een domeinnaam. Maar er is niet zomaar sprake van inbreuk omdat de mate van exclusiviteit anders is dan in het merkenrecht. Een kort geding is een gebruikelijke actie om te ondernemen bij een dergelijk conflict.

Kort geding handelsnaaminbreuk

Wanneer je geconfronteerd wordt met handelsnaaminbreuk kan je een kort geding aanspannen. Je dient een verzoekschrift in bij de kantonrechter en vervolgens wordt er een beslissing genomen middels een beschikking. Dit is een voorlopige voorziening.

Wat gebeurt er met een handelsnaam na faillissement?

Een handelsnaam valt onder bezittingen van een onderneming. Wanneer een onderneming failliet gaat, verkoopt de curator de inboedel. Dus ook de handelsnaam. Alleen dit lijkt niet zo makkelijk als het is. De Handelswet bepaalt dat de handelsnaam in verbinding moet staan met de onderneming. Bij een faillissement is het dus van belang dat de curator zo snel mogelijk de onderneming – en daarmee dus ook de naam – verkoopt. Een merkenrecht is niet verbonden met de onderneming en kan daarom wel los van het bedrijf worden verkocht.

Wat is de duur van bescherming van handelsnamen?

Het handelsrecht kent geen duur. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het merkenrecht. Handelsnaamrecht blijft net zo lang bestaan als de onderneming. Bescherming stopt pas wanneer geen sprake meer is van verwarringsgevaar en de onderneming niet meer bestaat.

Nawerking van oude handelsnamen

Rabobank is een afkorting van de in 1972 gefuseerde Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Ondanks dat deze namen niet meer gebruikt worden heeft de rechter de Rabobank toch in het gelijk gesteld, omdat deze namen toch nog bekend stonden bij de bevolking. Hieruit kunnen we concluderen dat oude handelsnamen nawerking hebben. Ook al is de naam niet meer in gebruik, kan deze nog steeds juridische bescherming genieten.

Advocaat of jurist

Een handelsnaamonderzoek is de eerste stap. En daarmee meteen een belangrijke. Want je wilt als startende ondernemer geen handelsnaaminbreuk plegen zodat je wellicht meteen een kort geding aan je broek hebt en een schadevergoeding moet betalen. Een advocaat of jurist kan helpen bij dergelijk onderzoek en geeft direct juridisch advies over het beschermen, vastleggen of overdragen van een naam. Zelfs als je handelsnamen of je bedrijf wilt verkopen zonder dat je jouw gehele bedrijf wilt overdragen.

Hoe werkt bescherming van handelsnamen?

De naam valt niet onder het merkrecht, dit komt omdat handelsnamen geen merkfunctie hebben. De naam beschermt namelijk geen producten of diensten, maar zorgt ervoor dat de onderneming zelf zich kan onderscheiden van andere ondernemingen.

Net als bij merkenrecht kan een handelsnaam bestaan uit cijfers, letters of een combinatie van cijfers en letters. Hoe je jouw naam vorm geeft met kleur en lettertype maakt geen onderdeel uit van de handelsnaam.

Wanneer je een onderneming start en een naam hebt, ben je automatisch beschermd onder het Handelsnaamrecht. Je naam moet wel aan de materiële eisen voldoen. Wanneer je niet voldoet, ben je niet beschermd.

En bij een domeinnaam?

Handelsnamen zorgen ervoor dat bedrijven zich kunnen onderscheiden van concurrenten. Eigenlijk doe je dit ook met een domeinnaam. Vaak worden handelsnamen namelijk gebruikt als domeinnaam. En daarom is het goed om uit te leggen dat een domeinnaam een naam kan zijn. Ook kan je met een domeinnaam inbreuk maken op een handelsnaam.

Kunnen handelsnamen te beschrijvend zijn?

Waar een merk te beschrijvend kan zijn, gaat dit voor een handelsnaam beschermen niet op. Wel moet worden gekeken naar sterke en zwakke elementen van een naam. Daarnaast mag een naam niet misleidend zijn.

Hoe kan je een naam overdragen?

De handelsnaam staat in verbinding met het bedrijf. Wanneer jij de naam wilt verkopen, moet ook het bedrijf worden verkocht. Dit mag ook een gedeelte zijn van de onderneming. Het is dus niet onmogelijk om een naam via verkoop over te dragen. Je kan een akte van overdracht handelsnaam op laten stellen. Door deze akte worden alle rechten met betrekking tot de naam overgedragen. De akte moet schriftelijk en door beide partijen worden ondertekend.

Kun je handelsnamen verkopen?

Een handelsnaam verkopen kan alleen wanneer je de onderneming verkoopt. De naam moet altijd in verbinding staan met de onderneming. Dit in tegenstelling tot het merkenrecht waarbij het merk los van het bedrijf kan worden verkocht.

Hoe kan je het uitschrijven?

Een handelsnaam uitschrijven gaat via de Kamer van Koophandel. Je kan in de balk de bedrijfsnaam of KvK- nummer intypen. Vervolgens komen er diverse keuzes uit:

 • Rechtspersoon ontbinden;
 • Ontbonden rechtspersoon beëindigen;
 • Functionaris uitschrijven.

Bij de Kamer van Koophandel kan je in het register zoeken naar vervallen handelsnamen of uitgeschreven vestigingen en rechtspersonen na 1 januari 2012.

Kan je een pandrecht op handelsnamen vestigen ?

De vraag of je een pandrecht kan vestigen op een handelsnaam is een lastige. Omdat deze vraag niet erg vaak wordt gesteld, maar het vinden van een antwoord erop ook lastig is leggen we het graag uit.

Pandrecht en hypotheekrecht zijn wettelijke zekerheidsrechten zijn. Door artikel 3:228 BW wordt duidelijk dat een pandrecht en hypotheekrecht gevestigd kunnen worden op goederen die voor overdracht vatbaar zijn.

Intellectuele eigendomsrechten – en dus ook de handelsnaam – zijn als goederen te kwalificeren. Dergelijke rechten zijn wellicht geen echte intellectuele eigendomsrechten, maar kan wel worden gebruikt om aan te geven dat deze rechten gelijkenis tonen met eigendom.

Zoals we eerder hebben aangegeven is intellectueel eigendomsrecht een immaterieel vermogensrecht. Via artikel 3:6 en 3:1 BW kan dus worden vastgesteld dat een intellectueel eigendomsrecht als de handelsnaam een goed is.

Om te kunnen vaststellen of je een pandrecht of hypotheekrecht kan vestigen moet worden bekeken of de naam een registergoed of een niet-registergoed is. Artikel 3:227 BW legt ons uit dat we spreken van hypotheekrecht als sprake is van een registergoed en wanneer een dergelijk recht gevestigd is op een ander goed sprake is van pandrecht.

Ondanks dat gesteld kan worden dat sommige intellectuele eigendomsrechten registergoederen zouden kunnen zijn, moet de vraag of pandrecht als zekerheidsrecht op een handelsnaam gevestigd kan worden bevestigend worden beantwoord.

Kan het ook een logo zijn?

Een logo valt niet onder het handelsrecht. Een handelsnaam moet uitspreekbaar zijn en een logo kan je niet uitspreken. Een logo kan je bijvoorbeeld wel in laten schrijven als merk. Of een logo is beschermd door middel van auteursrecht.

Misleiding

Een handelsnaam mag niet misleidend zijn. Volgens de wet mag een naam niet misleidend zijn met betrekking tot eigendom, rechtsvorm en aard. Dit leggen we uit.

Eigendom

Een naam mag geen onjuiste indruk wekken voor de eigendom van onderneming. Neem bijvoorbeeld een naam. Je mag je eigen naam gebruiken, maar niet de naam van een vreemde. De handelsnaam moet betrekking hebben op jouw onderneming.

Rechtsvorm

Je moet de juiste rechtsvorm gebruiken. Wanneer jij een VOF hebt, mag je niet B.V. in de handelsnaam gebruiken.

Aard

Je naam moet voldoen aan het feit waar je voor staat. Je kunt je onderneming bijvoorbeeld niet bakker noemen terwijl je groenten verkoopt. Dit is anders als je jouw naam er aan verbindt. Zo bestaat er een autoverhuur die de naam “Kapper Bakker Autoverhuur” draagt. Dit lijkt misleidend, maar is het niet. Kapper en Bakker zijn de eigenaren van het autoverhuurbedrijf.

Licentie

Je kunt als ondernemer kiezen om een licentie te verstrekken op jouw handelsnaam. Je geeft iemand toestemming om onder jouw naam te werken. Bij franchise wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van licenties van handelsnamen. Een franchisenemer kan tegen betaling – onder licentie – gebruik maken van de naam van de franchisegever.

Voorbeeld

Bakkerij ’t Stoepje heeft veel marktkramen en dat zijn allemaal aparte ondernemers. Zij handelen onder de naam ’t Stoepje. Zij hebben dus een licentie om te handelen onder de naam ’t Stoepje.

Licentieovereenkomst

Je kan als ondernemer ervoor kiezen een licentie uit te geven voor jouw naam. Zo houdt je zelf de controle over de invulling en het gebruik voor het merk. Wanneer licentiegebruiker zich niet goed gedraagt, kan je de overeenkomst ontbinden. Een overeenkomst verbiedt de licentiegever gebruik te maken van rechten. Je kan licentieovereenkomsten online laten opstellen.

Handelsnaam vastleggen

Ons advies

Onze merkengemachtigden helpen je graag zo goed mogelijk. In tegenstelling tot het BOIP krijg je goed advies, zodat je weet dat de registratieprocedure van jouw handelsnaam als merk vlekkeloos verloopt.

Geregistreerd merk