fbpx
Licentieovereenkomst fotograaf

Licentieovereenkomst fotograaf

Wanneer heb je als fotograaf een licentieovereenkomst nodig?

Als fotograaf is een licentieovereenkomst nodig als je anderen toestemming wil geven om jouw werken te gebruiken, delen en vermenigvuldigen.Dit geldt bijvoorbeeld als anderen de foto’s willen gebruiken in een advertentie of als je de foto’s wilt verkopen aan een klant.

In een licentieovereenkomst kan je de voorwaarden vastleggen waaronder de foto’s mogen worden gebruikt, zoals het aantal keren dat de foto’s mogen worden gepubliceerd, op welke manier de foto’s mogen worden gepubliceerd en hoe lang de foto’s mogen worden gebruikt. Je kan ook bepalingen opnemen over de vergoeding die je ontvangt voor het gebruik van de foto’s.

Wat moet er in de licentieovereenkomst voor een fotograaf staan?

De licentieovereenkomst voor fotografie is vormvrij. Dat betekent dat partijen zelf mogen bepalen wat er wel en wat er niet in staat. Daarnaast mag de overeenkomst zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen, maar hierbij benadrukken we graag dat mondelinge overeenkomsten extreem moeilijk te bewijzen zijn en het bij eventuele discussie hierover lastig is om je gelijk te krijgen. Daarom bevelen we een schriftelijke overeenkomst altijd aan.

Een licentieovereenkomst voor een fotograaf kan verschillende bepalingen bevatten, afhankelijk van de specifieke behoeften van de fotograaf en de wensen van de klant. Hieronder volgen enkele punten die vaak in een licentieovereenkomst voor een fotograaf staan:

  1. De naam van de fotograaf en de naam en het adres van de klant.
  2. De voorwaarden waaronder de foto’s mogen worden gebruikt, zoals het aantal keren dat de foto’s mogen worden gepubliceerd, op welke manier de foto’s mogen worden gepubliceerd en hoe lang de foto’s mogen worden gebruikt.
  3. De vergoeding die de fotograaf ontvangt voor het gebruik van de foto’s, inclusief eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten of kosten voor specifieke opdrachten.
  4. Beperkingen op het gebruik van de foto’s, zoals het verbod om de foto’s te verkopen of te distribueren aan derden zonder toestemming van de fotograaf.
  5. Een aansprakelijkheidsbeperking, waarbij de fotograaf niet aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade die is ontstaan door het gebruik van de foto’s. Bijvoorbeeld bij claims op gebied van portretrecht.
  6. Een bepaling dat de licentieovereenkomst het volledige rechtsgebied vormt tussen de partijen en dat eventuele geschillen onderworpen zijn aan de wetgeving van een bepaald land of jurisdictie.

Wat is een gebruikelijke licentievergoeding als fotograaf?

Er is geen vast bedrag dat als gebruikelijke licentievergoeding geldt voor foto’s als fotograaf. De licentievergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de foto’s, de omvang en duur van het gebruik van de foto’s, de marktwaarde van de foto’s en de specifieke behoeften en wensen van de klant.

Sommige fotografen kiezen ervoor om een vast tarief te hanteren voor het gebruik van hun foto’s, terwijl andere fotografen een percentage van de omzet van de klant vragen als licentievergoeding.¬†