fbpx
Licentieovereenkomst merk

Licentieovereenkomst merk

Wat is een licentieovereenkomst voor een merk?

Een licentieovereenkomst voor een merk is een contract waarbij een partij (de licentiehouder) het recht krijgt om een bepaald merk te gebruiken van de eigenaar van het merk (de licentiegever). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een bedrijf het merk van een ander bedrijf wil gebruiken om producten te verkopen of om diensten te verlenen.

In een licentieovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de licentiehouder het merk mag gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:

 • Het gebruiksgebied: in welke landen of regio’s mag het merk gebruikt worden?
 • De duur van de licentie: voor hoe lang mag het merk gebruikt worden?
 • De exclusiviteit: mag het merk alleen door de licentiehouder gebruikt worden, of is het ook toegestaan dat andere partijen het merk gebruiken?
 • De vergoeding: wat moet de licentiehouder betalen aan de licentiegever voor het gebruik van het merk?

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken in een licentieovereenkomst, zodat beide partijen weten wat hun rechten en verplichtingen zijn. Zo kan voorkomen worden dat er misverstanden ontstaan over het gebruik van het merk. Daarnaast moet je het inschrijven in het merkenregister, omdat het anders geen derdenwerking kan hebben en de licentienemer niet kan optreden tegen merkinbreuk als ware het zijn merk.

Hoe werkt een merklicentie?

Een merklicentie werkt op die manier dat een licentiegever en licentienemer een overeenkomst sluiten waarbij de licentiehouder de rechten krijgt om het merk van de licentiegever te gebruiken. Ook kan deze dan optreden tegen inbreuk op het merk of misbruik daarvan.

De overeenkomst bevat voorwaarden waaronder het merk mag worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld het gebruiksgebied, de duur van de licentie, de mate van exclusiviteit en de vergoeding die betaald wordt.

De licentiehouder mag vervolgens onder de afgesproken voorwaarden de producten of diensten leveren onder de betreffende merknaam. Hiervoor wordt een vergoeding betaald aan de licentiegever.

Het staat partijen vrij om de overeenkomst te verlengen zodra de licentie afloopt. Nadeel is wel dat de licentienemer met lege handen kan komen te staan als de licentiegever het contract niet verlengd. Alle inzet voor het merk is dan, op de gegenereerde omzet na, voor niets geweest.

Wat moet er in een licentieovereenkomst voor een merk staan?

In een licentieovereenkomst voor een merk moeten de volgende zaken worden vastgelegd:

 1. De partijen: wie zijn de licentiegever en de licentiehouder?
 2. Het merk: welk merk wordt onder licentie gegeven en wat zijn de specificaties daarvan, zoals het logo, de merknaam, de merkrechten, etc.?
 3. Het gebruiksgebied: in welke landen of regio’s mag het merk gebruikt worden?
 4. De duur van de licentie: voor hoe lang mag het merk gebruikt worden?
 5. De exclusiviteit: mag het merk alleen door de licentiehouder gebruikt worden, of is het ook toegestaan dat andere partijen het merk gebruiken?
 6. De vergoeding: wat moet de licentiehouder betalen aan de licentiegever voor het gebruik van het merk?
 7. Overdracht van rechten: worden de merkrechten volledig overgedragen aan de licentiehouder, of blijft de licentiegever het merk ook gebruiken?
 8. Gebruik van het merk: op welke manier mag het merk gebruikt worden en wat zijn de verplichtingen van de licentiehouder met betrekking tot het gebruik van het merk?
 9. Beëindiging: onder welke omstandigheden kan de licentieovereenkomst beëindigd worden en wat zijn de gevolgen hiervan?

Wat regel je met een licentieovereenkomst voor je merk?

De licentieovereenkomst voor merken bepaalt wie het mag gebruiken, op welke manier dat mag, voor welke duur dat mag en binnen welke gebied. Bijvoorbeeld Nederland, Benelux of andere landen. Dit staat partijen vrij te bepalen.