fbpx
Licentieovereenkomst software

Licentieovereenkomst software

Wanneer is een licentieovereenkomst voor software nodig?

Software valt in beginsel onder auteursrecht en daarom kun je het ook op die manier beschermen. Dat betekent ook dat je er toestemming voor moet geven als iemand anders het wil gebruiken. Gebruik kan daarmee het downloaden en installeren ervan op een computer, tablet of telefoon zijn.

Een licentieovereenkomst voor software is dan ook nodig wanneer iemand jouw software wil gebruiken die ze hebben gekocht of gedownload van een website. De licentieovereenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder een derde de software mag gebruiken, zoals hoe vaak deze de software mag installeren en op hoeveel computers of andere apparaten de software mag worden geïnstalleerd. Soms bevat de licentieovereenkomst ook beperkingen op het gebruik van de software, zoals het verbod om de software te verkopen of te distribueren aan derden.

Wat moet er in een licentieovereenkomst voor software staan?

Een licentieovereenkomst voor software bevat meestal de volgende informatie:

 1. De naam van de software en de naam en het adres van de partij die de software levert.
 2. De voorwaarden waaronder de software mag worden gebruikt, zoals het aantal computers of andere apparaten waarop de software mag worden geïnstalleerd en het aantal gebruikers dat de software mag gebruiken.
 3. De duur van de licentie en hoe de licentie kan worden opgezegd.
 4. Beperkingen op het gebruik van de software, zoals het verbod om de software te verkopen of te distribueren aan derden.
 5. Een aansprakelijkheidsbeperking, waarbij de leverancier van de software niet aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade die is ontstaan door het gebruik van de software.
 6. Een bepaling dat de software wordt geleverd “zoals hij is”, zonder enige garantie of aanspraak op support of onderhoud.
 7. Een bepaling dat de licentieovereenkomst het volledige rechtsgebied vormt tussen de partijen en dat eventuele geschillen onderworpen zijn aan de wetgeving van een bepaald land of jurisdictie.

Wat zijn gebruikelijke licentievoorwaarden voor software?

Er zijn verschillende soorten licentievoorwaarden voor software die gebruikelijk zijn, afhankelijk van de soort software en de leverancier ervan. Sommige gebruikelijke licentievoorwaarden voor software zijn:

 1. Nederlandse licentie: Deze licentie staat de gebruiker toe om de software op één computer te installeren en te gebruiken. De gebruiker mag de software niet verkopen, distribueren of wijzigen zonder toestemming van de leverancier.
 2. Site licentie: Deze licentie staat de gebruiker toe om de software op een bepaald aantal computers op een bepaalde locatie te installeren en te gebruiken. De gebruiker mag de software niet verkopen, distribueren of wijzigen zonder toestemming van de leverancier.
 3. Enterprise licentie: Deze licentie staat de gebruiker toe om de software op een onbeperkt aantal computers binnen een bepaalde organisatie te installeren en te gebruiken. De gebruiker mag de software niet verkopen, distribueren of wijzigen zonder toestemming van de leverancier.
 4. Freeware: Deze licentie staat de gebruiker toe om de software gratis te downloaden en te gebruiken. De gebruiker mag de software verkopen, distribueren of wijzigen zonder toestemming van de leverancier, maar de leverancier behoudt zich wel het auteursrecht voor.
 5. Shareware: Deze licentie staat de gebruiker toe om de software gratis te downloaden en te proberen, maar de gebruiker moet betalen om de software te kunnen blijven gebruiken. De gebruiker mag de software niet verkopen, distribueren of wijzigen zonder toestemming van de leverancier.

Wat zijn de licentiekosten voor software?

Afhankelijk van het soort licentie verschillen ook de licentiekosten voor software. Zo bestaat freeware en daarmee ook freemium constructies. Daardoor kun je de software gratis installeren en gebruiken, maar zijn de kosten verwerkt in eventuele in-app-aankopen. 

Mocht het gaan om B2B licenties, dan kan worden afgesproken welke kosten worden berekend per periode of per eenheid. Het is hierbij steeds gebruikelijker dat de oorspronkelijke maker van de software profiteert als de licentienemer groeit. Dat wil zeggen dat de licentiegever betaald krijgt per gebruiker of per keer dat een API wordt opgeroepen. Hoe meer dit gebeurt, hoe hoger de vergoeding. Voordeel hiervan is dat de ontwikkelaar mee profiteert van de groei van de licentienemer.