fbpx
houder van een merk

Merkhouder

Wat is een merkhouder?

De merkhouder is de eigenaar van het merk, dit kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. Daarnaast is het mogelijk dat één merk meerdere houders kent. Het merk kan daarnaast een merknaam, logo of gecombineerd woord- beeldmerk zijn.

Wie kan merkhouder zijn?

De houder van een merk kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. Als de merkhouder een rechtspersoon is, dan zijn voor de merkregistratie de volgende gegevens nodig:

  • Statutaire naam
  • KvK-nummer
  • Adresgegevens
  • Postcode
  • Vestigingsplaats

Als de houder een natuurlijk persoon is, dan moet op persoonlijke titel worden ingediend en zijn onderstaande gegevens nodig:

  • Voor- en achternaam zoals vermeld in paspoort
  • Adresgegevens
  • Postcode
  • Woonplaats

Wat zijn de rechten van een merkhouder?

Merkhouders bezitten een exclusief recht tot gebruik van hun merkteken. Hierbij geldt wel de beperking dat je niet kunt optreden tegen eerder plaatselijk gebruik van het teken. Bijvoorbeeld als handelsnaam.

Als merkhouder kun je wel optreden tegen andere partijen die voor verwarring zorgen met jouw merknaam, logo of combinatie daarvan. Ook als ze aanhaken of afbreuk doen aan jouw merk kan worden opgetreden.

Merkhouder

Welke aansprakelijkheid kent de merkhouder?

Als een product een gebrek vertoont en als gevolg daarvan schade ontstaat, dan kan de producent daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Niet alleen de maker van het product kan aansprakelijk worden voor de schade. De aansprakelijkheid kan zich ook richten tot de merkhouder.

Kunnen er meerdere merkhouders zijn voor één merk?

Een merk kan verschillende merkhouders hebben. Dit kunnen meerdere organisaties zijn of bijvoorbeeld verschillende natuurlijke personen. Omdat voor bijvoorbeeld een overdracht of andere wijzigingen toestemming nodig is van alle merkhouders, kan dit gedonder geven.

Bijvoorbeeld als onenigheid ontstaat tussen de houders van het merk. Als een B.V. met meerdere aandeelhouders houder van het merk is, dan speelt dat niet en kan de beslissing worden genomen op de aandeelhoudersvergadering. Ook als niet alle aandeelhouders zich hierin kunnen vinden.

Risico van meerdere merkhouders is dat dus geen overdracht van het merk kan plaatsvinden of het merk niet kan worden ingetrokken als dat nodig is.