fbpx
beschrijvende handelsnaam

Beschrijvende handelsnaam

Wat is een beschrijvende handelsnaam?

Een beschrijvende handelsnaam geeft direct aan welke producten of diensten worden geleverd door de betreffende organisatie. Voorbeelden van beschrijvende handelsnamen zijn Thuisbezorgd en Cheaptickets.nl.

Gebruik van dergelijke namen kan uiteindelijk wel tot bescherming ervan leiden doordat zij frequent gebruikt worden door één en dezelfde organisatie. Binnen het merkenrecht kunnen dergelijke namen bescherming krijgen door middel van inburgering. 

Kan een beschrijvende handelsnaam bescherming bieden?

Een handelsnaam biedt bescherming tegen verwarring en misleiding. Artikel 5 van de Handelsnaamwet is hierin de basis voor het verbod op veroorzaken van verwarring door het gebruiken van een naam die al door een ander gevoerd wordt of die slechts beperkt afwijkt van de handelsnaam van een ander.

Belangrijk om te beseffen is dat je geen bescherming krijgt door inschrijving van de handelsnaam bij de KvK, maar door gebruik ervan in het verkeer.

Een beschrijvende handelsnaam kan bescherming bieden als sprake kan zijn van verwarringsgevaar, maar hiervoor zal in de meeste gevallen inburgering van de handelsnaam nodig zijn en dat is niet zomaar het geval, blijkt uit de zaak Dairy Partners.

Dat een beschrijvende handelsnaam hele beperkte bescherming biedt, kwam ook naar voren in de zaak tussen Tuin en Gras en de nieuwere handelsnaam Gras en Tuin Quba. Hier bleek Gras en Tuin Quba geen handelsnaaminbreuk te plegen op Tuin en Gras, omdat deze naam super beschrijvend is. Daarnaast is de volgorde van Gras en Tuin omgekeerd en heeft de nieuwere handelsnaam ook Quba toegevoegd.

Ook gaf de rechter aan dat geen sprake was van onrechtmatig gebruik van de domeinnaam, omdat de naam inderdaad enorm beschrijvend is en dus nauwelijks onderscheidend vermogen heeft.

Kan een beschrijvende handelsnaam als merk uitkomst bieden?

Een zuiver beschrijvende handelsnaam kan bescherming bieden, maar de beschermingsomvang hierbij is dan wel smaller dan bij onderscheidende namen. 

Waar het merkenrecht bescherming van beschrijvende namen uitsluit, biedt artikel 1 van de Handelsnaamwet deze beperking niet: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

De wetgever spreekt hier alleen over namen en dus niet het vereiste van onderscheidend vermogen. Toch is inmiddels uit diverse rechtszaken duidelijk dat bescherming van volledig beschrijvende handelsnamen erg beperkt zal zijn en de handelsnaamwet op die grond dus iets verouderd lijkt. Niet zo gek op zich, met een wet uit 1912. Destijds was je als bedrijf voornamelijk actief in je eigen regio en niet direct landelijk. Met de komst van het internet is die gedachte achterhaald en hebben juist de meeste bedrijven meer dan lokale dekking.

Hierdoor moet van geval tot geval worden beoordeeld of sprake kan zijn van verwarringsgevaar als de handelsnaam beschrijvend is.

Om te kunnen beoordelen of een handelsnaam meer dan lokale bescherming biedt, moet voor een groot deel worden gekeken naar de aard van de onderneming en de plaats van vestiging. Een café met een website die probeert landelijke bereik te verkrijgen, zal gezien de aard van de onderneming toch alleen lokale bescherming geniet. Immers bedient horeca voornamelijk klanten binnen de eigen gemeente. Anders is dat bij websites als TheFork, het vroegere iens.nl

Ook voor thuiszorg organisaties geldt dat hun bescherming lokaal bepaald is en dus zeer beperkt tot eigen dorp, stad of maximaal de eigen regio. Anders wordt dit als de handelsnaam als merk geregistreerd wordt.

Enkele voorbeelden van beschrijvende handelsnamen

Thuisbezorgd.nl is wellicht het bekendste voorbeeld van een beschrijvende naam. Toen een snackbar onenigheid kreeg met het platform en vervolgens de website thuisbezorgen.nl startte, volgde een rechtszaak. Hierbij werd Thuisbezord.nl in het gelijk gesteld. Er werd geoordeeld dat beide namen maar zeer beperkt van elkaar afwijken en dat de diensten sterk aan elkaar verwant zijn, waardoor de kans op verwarring bestaat. Daarnaast werd aangegeven dat het beperkte onderscheidend vermogen van de bedrijfsnaam niet uitmaakt, omdat dit binnen het handelsnaamrecht geen vereiste is.

Voorbeeld van een zaak over een zuiver beschrijvende handelsnaam waarbij anders geoordeeld werd, is die tussen Mister Jobs en Mr. Jobs. Mister Jobs is actief in de Randstad en Mr. Jobs biedt zijn diensten aan in Noord-Brabant en Limburg. De websites van beide organisaties verschillen dusdanig van elkaar dat geen verwarring ontstaat op dit gebied. Daarnaast richt de ene partij zich op hoger opgeleiden in de IT en de andere op lager opgeleiden in de bouwsector. 

Tot slot oordeelt de rechtbank dat Mr. en Mister verschillend geschreven worden en dat de beschermingsomvang beperkt is omdat het dus volledig beschrijvende handelsnamen zijn. 

Op basis hiervan wordt beoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar en beide handelsnamen naast elkaar kunnen bestaan.