Onderscheidend vermogenOnderscheidend vermogen

Onderscheidend vermogen is noodzakelijk om een merk rechten te kunnen geven. Als het geen onderscheidend vermogen heeft, dan zal registratie worden geweigerd en ontstaat geen merkenrecht.

Wat is de betekenis?

De betekenis van onderscheidend vermogen binnen het intellectueel eigendom wordt bepaald door drie materiële eisen die voortkomen uit artikel 2.1 tot 2.4 BVIE. Dit zijn deugdelijkheid, geoorloofdheid en rechtmatigheid.

Hoewel de definitie lastig te geven is, betekent het wel dat een merk niet geregistreerd kan worden als het niet aan de materiële eisen voldoet. Als niet aan deugdelijkheid of geoorloofdheid wordt voldaan is het absoluut ontoelaatbaar en als niet aan de rechtmatigheidseis wordt voldaan is het relatief ontoelaatbaar.

Hoe werkt onderscheidend vermogen binnen intellectueel eigendom?

Als je een merk wilt beschermen, dan moet je dit registreren in de Benelux, Europese Unie of wereldwijd. Het is belangrijk dat een merk onderscheidend vermogen heeft omdat consumenten het dan goed uit elkaar kunnen houden. We kennen verschillende soorten merken die vast te leggen zijn via het merkenrecht. Den hierbij aan het woordmerk of merknaam, beeldmerk en vormmerk. Daarnaast bestaat het ook voor modellen.

Hoe werkt onderscheidend vermogen van een merk?

Het onderscheidend vermogen van een merk zorgt ervoor dat het zichzelf kan onderscheiden en dat het merk kan worden onderscheiden naar herkomst. Deze eis geldt dus voor alle soorten merken binnen het merkenrecht. Dit zijn:

  • woordmerk (of merknaam)
  • beeldmerk (of logo)
  • vormmerk
  • kleurmerk
  • klankmerk

En voor een handelsnaam?

Als je er niet voor kiest om je handelsnaam als merk vast te leggen, dan krijg je niet te maken met de onderscheidendheidseis. Dit van een handelsnaam is niet noodzakelijk om je te kunnen inschrijven in de Kamer van Koophandel.

Wil je betere bescherming genieten en dus niet alleen je handelsnaam inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dan moet je kiezen om het vast te leggen als merk en krijg je wel te maken met de eis van onderscheidendheid.

Of een model?

Zoals eerder beschreven moet een merk zichzelf kunnen onderscheiden en ook op gebied van herkomst onderscheidend zijn. Dit geldt niet voor modellen. Onderscheidendheid van een model heeft enkel betrekking op de manier waarop het zichzelf kan onderscheiden van andere modellen. Een model met dit vermogen kan bijvoorbeeld als vormmerk worden ingediend.

Waarom bestaat deze eis?

Als je een merk wilt beschermen, dan moet je dit registreren in de Benelux, Europese Unie of wereldwijd. Het is belangrijk dat een merk onderscheidend vermogen heeft omdat consumenten het dan goed uit elkaar kunnen houden. Dit is ook de reden dat de merk instantie een registratie weigert als het onvoldoende of geen onderscheidend vermogen heeft.

Een Benelux Merkenbureau onderzoekt zelf de absolute toelaatbaarheid van een merk. Dit betekent dat zij dus ook de deugdelijkheid onderzoekt en daarom bepaald op grond van artikel 2.11 lid 1 sub b BVIE geweigerd moet worden omdat het niet onderscheidend genoeg is.

Het antwoord op het waarom is in deze daarom ook dat geen onderscheidend vermogen betekent dat een merk niet kan worden beschermd.

Onze beloftes

Beschrijving
Naam artikel
Onderscheidend vermogen
Inleiding
Onderscheidend vermogen is noodzakelijk voor een merk. Voorkom dat je woordmerk of beeldmerk wordt geweigerd met voldoende onderscheidend vermogen.
Auteur
Uitgever
Intellectueeleigendom.nl