fbpx
kleurmerk

Kleurmerk

Wat is een kleurmerk?

Een kleurmerk is een teken dat kan bestaan uit één of meerdere kleuren op basis waarvan het publiek de waren of diensten van de aanbieder kan onderscheiden van andere partijen. Essentieel bij kleurmerken, net als alle andere soorten merken, is dat voldoet wordt aan het vereiste van onderscheidend vermogen.

Zonder onderscheidend vermogen kan een teken niet als merk dienen. Dit geldt ook voor kleurmerken.

Voorbeelden van kleurmerken

Mooi voorbeeld van een kleurmerk is Magenta van T-mobile. De kleurcode #EA08E zegt je waarschijnlijk niet zo veel, maar als je kijkt naar onderstaande kleur, dan denk je waarschijnlijk direct aan T-mobile. Dit kleurmerk werd overigens niet zonder slag of stoot aangenomen, omdat men niet wilde aannemen dat de consument bij het zien van deze kleur zou denken aan dit bedrijf.

Om aan te tonen dat dit toch wel echt het geval was, heeft het bedrijf in ontzettend veel steden posters in bushokjes gehangen zonder tekst. Enkel met deze kleur. Vervolgens zijn mensen aangesproken en is gevraagd aan welk merk men dacht. Vrijwel iedereen gaf aan dat dit T-mobile moest zijn. Duidelijk een onderscheidend kleurmerk dus. Hoewel het dus werd verkregen door aantonen van inburgering. Zoals eigenlijk bij alle kleurmerken het geval lijkt te zijn.

Bij shampoomerk Andrélon ging het ook niet makkelijk om het kleurmerk te registreren. Deze werd geweigerd. Dit gebeurde voornamelijk op basis van het vereiste dat een merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling. Voor kleuren is dat lastiger en daarom bracht Unilever de exacte kleurcode in van de kleur paars die Andrélon gebruikt.

Hiermee gaf het aan dat het merk niet alle kleuren paars wilde beschermen, maar alleen die specifieke kleurtoon. Daarmee beperkte het zich duidelijk en dat mag bij merkaanvragen. Zodra een merk eenmaal gedeponeerd is kan het uitbreiden van bijvoorbeeld de classificatie of beschermingsomvang niet meer.

Toch is uit rechtspraak duidelijk geworden dat het vereiste van onderscheidend vermogen bij kleuren of kleurcombinaties niet snel wordt aangenomen.

Welke vereisten gelden bij een kleuren als merk?

Een kleurmerk moet voldoen aan drie materiële vereisten, te weten:

  1. deugdelijkheid
  2. geoorloofdheid
  3. rechtmatigheid

Het onderscheidend vermogen is hierbij de grootste reden van weigering. Bij kleurmerken wordt niet snel aangenomen dat het publiek weet welk product of welke dienst erbij hoort en daarmee wordt dan dus niet voldaan aan deze eis.

Het merk wordt dan geweigerd, maar je kunt dan via aantonen van inburgering alsnog de merkregistratie verkrijgen.

afgewezen merk kleur red bull

Afgekeurd

kleurmerken red bull

Geregistreerd

Wat kunnen geen kleurmerken zijn?

In het verleden heeft de rechter geoordeeld dat de kleurcombinatie van Redbull op zich niet onderscheidend genoeg is en daarom niet als merk voor kleuren kan worden ingeschreven. Het grootste probleem zat hem in het feit dat het onvoldoende nauwkeurig kon worden omschreven om als merk te dienen.

Dit is op zich ook wel een vage uitspraak, maar gelukkig voor Redbull lukt het om de bekende weergave van de kleuren op hun blikjes wel als kleurmerken te registreren voor al hun varianten. Dus in het donkerblauw voor de reguliere versie, lichtblauw voor light en grijs voor caffeine vrij.