fbpx
Voorgebruik

Voorgebruik

Wanneer is sprake van voorgebruik?

Voorgebruik kan een geldige reden kan zijn dat een bekend merk verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt gebruikt mag worden voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dit teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is.

In de zaak van Red Bull tegen de coffeeshop Bulldog bleek dat sprake was van voorgebruik door Bulldog. Dit betekent dat zij hun naam al gebruikten als onderscheidend teken voor hun waren en diensten voordat het merk Red Bull geregistreerd werd, maar ze dit nooit als merk geregistreerd had.

Op grond van dit zogenoemde voorgebruik moet Red Bull het gebruik van de gelijkende naam Bulldog gedogen.

Een nieuwer merk kan hierdoor dus niet zorgen dat iemand met oudere handelsnaamrechten moet stoppen met het gebruik van deze naam voor zijn bedrijf en de bijbehorende activiteiten. Dit terwijl handelsnaamrecht alleen de bedrijfsnaam beschermt en niet de producten of diensten die de organisatie levert.