fbpx
merkenrichtlijn

Merkenrichtlijn

Wat is de merkenrichtlijn?

De Merkenrichtlijn is een richtlijn van de Europese Unie die bepalingen bevat voor de bescherming van merken in de EU. De volledige naam van de richtlijn is “Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake merken”.

De Merkenrichtlijn bevat regels voor het registreren en beschermen van merken, inclusief de eisen waaraan een merk moet voldoen om in aanmerking te komen voor bescherming, de geldigheidsduur van het merk en de procedures voor het aanvechten van een merk. De richtlijn is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie en heeft als doel de wetgeving in de lidstaten te harmoniseren om de bescherming van merken binnen de EU te versterken en vereenvoudigen.

De richtlijn is inmiddels omgezet in nationale wetgeving van de lidstaten en heeft daarmee gezorgd voor een uniforme benadering van merkenbescherming binnen de EU.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe merkenrichtlijn?

De nieuwe Merkenrichtlijn is de Richtlijn (EU) 2015/2436, die op 15 januari 2019 in werking is getreden en de oude Merkenrichtlijn, Richtlijn 2008/95/EG, heeft vervangen. Hieronder staan enkele belangrijke verschillen tussen de oude en nieuwe Merkenrichtlijn:

  1. Vertegenwoordiging van merken: De nieuwe Merkenrichtlijn heeft de vereisten voor merkvertegenwoordiging gewijzigd. In de oude richtlijn moest een merk worden weergegeven met afbeeldingen of tekeningen, terwijl in de nieuwe richtlijn digitale representaties zijn toegestaan.

  2. Aanvullende vormen van merken: De nieuwe Merkenrichtlijn heeft het aantal mogelijke vormen van merken uitgebreid. Naast traditionele woord- en beeldmerken kunnen nu ook bewegingsmerken, hologrammen en geluidsmerken worden geregistreerd.

  3. Vereiste van het onderscheidend vermogen: De nieuwe Merkenrichtlijn heeft het vereiste van het onderscheidend vermogen verduidelijkt en aangescherpt. Het merk moet nu van nature onderscheidend zijn of verworven onderscheidend vermogen hebben door gebruik.

  4. Intrekking van merken: De nieuwe Merkenrichtlijn heeft het gemakkelijker gemaakt om een merk in te trekken. Een merk kan nu worden ingetrokken wanneer het niet binnen vijf jaar na registratie daadwerkelijk is gebruikt.

  5. Uitbreiding van de bevoegdheden van nationale merkenbureaus: De nieuwe Merkenrichtlijn heeft de bevoegdheden van nationale merkenbureaus uitgebreid, waardoor zij nu meer mogelijkheden hebben om oppositieprocedures te voeren en beslissingen te nemen over de geldigheid van merken.

Kortom, de nieuwe Merkenrichtlijn heeft enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de wetgeving inzake merkenregistratie en -bescherming binnen de Europese Unie.

merkenrichtlijn

Wat is de trademark package?

De “Trademark Package” is een verzameling van nieuwe EU-regelgeving op het gebied van merkenrecht, die op 23 maart 2016 door de Europese Commissie werd voorgesteld en op 14 januari 2019 in werking is getreden. Het bevat twee belangrijke wetgevingsinstrumenten:

  1. De herziening van de Europese Merkenrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2436), die tot doel heeft het EU-merkenrecht bij te werken en te moderniseren om te voldoen aan de uitdagingen van de digitale economie.

  2. De nieuwe EU-verordening inzake merken (Verordening (EU) 2017/1001), die de bestaande EU-verordening inzake merken vervangt en tot doel heeft de registratieprocedure van merken in de EU te vereenvoudigen en te versnellen.

Deze nieuwe wetgeving stelt merkhouders in staat om hun merken beter te beschermen in de digitale economie en hun rechten beter af te dwingen in de hele EU. De vernieuwde Merkenrichtlijn bevat bijvoorbeeld nieuwe vormen van merkenregistratie, zoals bewegingsmerken en hologrammen, en verduidelijkt de regels voor het verwerven en behouden van merkrechten. De nieuwe verordening inzake merken vereenvoudigt de registratieprocedure en creëert een geharmoniseerd merkenrechtssysteem in de hele EU.

Kortom, de “Trademark Package” is een belangrijke hervorming van het merkenrecht in de EU, die bedoeld is om de bescherming en registratie van merken te moderniseren en te verbeteren.