fbpx
Handelsnaambescherming

Handelsnaambescherming

Wat is handelsnaambescherming?

Handelsnaambescherming verwijst naar het recht dat een onderneming heeft om een bepaalde handelsnaam (de naam waaronder het bedrijf handel drijft) te gebruiken en om anderen te verbieden dezelfde of een zeer vergelijkbare naam te gebruiken als dit verwarring zou kunnen veroorzaken bij het publiek.

Handelsnaambescherming software is essentieel en wordt eigenlijk door elke ondernemer ingeschakeld. Als je wil weten of andere partijen identieke of gelijkende handelsnamen vastleggen, moet je deze handelsnaambescherming software inschakelen. Hiermee krijg je een bericht met risicoanalyse op drie niveaus op het moment dat zo’n mogelijke handelsnaaminbreuk wordt geconstateerd en kun je besluiten om hiertegen op te treden of niet.

In Nederland wordt de handelsnaambescherming geregeld door de Handelsnaamwet. Volgens deze wet kan een handelsnaam beschermd worden zodra deze in gebruik is, mits deze niet misleidend is. Dit betekent dat je geen registratie of formele procedure hoeft te doorlopen om je handelsnaam te beschermen

Belangrijk om te weten is dat een handelsnaam niet hetzelfde is als een merknaam. Een merknaam vereist registratie en geeft je het exclusieve recht om een naam, logo of ander onderscheidend teken te gebruiken voor bepaalde goederen of diensten in de gebieden waar het merk is geregistreerd. Een handelsnaam daarentegen is eenvoudigweg de naam waaronder een bedrijf opereert, ongeacht de goederen of diensten die het aanbiedt. 

Ondanks de eenvoud van het verkrijgen van handelsnaambescherming, is het toch aan te raden om grondig onderzoek te doen naar bestaande handelsnamen voordat je een naam kiest voor je bedrijf. Dit om mogelijke conflicten en verwarring bij klanten te vermijden.

Welke bescherming biedt een handelsnaam?

De bescherming die een handelsnaam biedt, is in hoofdzaak gebaseerd op het voorkomen van verwarring bij het publiek. Wanneer een handelsnaam wordt beschermd, kan de houder van de handelsnaam andere bedrijven verhinderen dezelfde of een zeer vergelijkbare naam te gebruiken, als dit bij het publiek verwarring zou kunnen veroorzaken over de identiteit van het bedrijf. 

Om te bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar, wordt er onder andere gekeken naar de gelijkenis tussen de namen, de geografische afstand tussen de bedrijven, en de aard van de bedrijven en hun activiteiten.

De bescherming van een handelsnaam is niet absoluut. Het is niet zo dat je met een handelsnaam elk gebruik van die naam door een ander bedrijf kunt tegenhouden. De bescherming is eerder bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen en om ervoor te zorgen dat consumenten niet worden misleid over de identiteit van een bedrijf.

Het is ook belangrijk om te weten dat de bescherming van een handelsnaam in Nederland wordt verkregen door het daadwerkelijke gebruik van de naam in het economisch verkeer, en niet door de registratie van de naam (zoals bij een merk het geval is).

Als je handelsnaam wordt gebruikt door een ander bedrijf en je denkt dat dit verwarring kan veroorzaken, kun je een gerechtelijke procedure starten. In dat geval kan het nuttig zijn om juridisch advies in te winnen. 

Handelsnaambescherming

Biedt de handelsnaam dezelfde bescherming als een merkregistratie?

De bescherming die een handelsnaam biedt, is niet hetzelfde als de bescherming die wordt geboden door een merkregistratie. Naast registratie van je merk en gebruik van de handelsnaam, kan het ook verstandig zijn om je handelsnaam te bewaken door middel van handelsnaambescherming software. Als je dit inschakelt, wordt continu bijgehouden of andere partijen identieke of gelijkende handelsnamen aanvragen en kun je hiertegen optreden als je dat wil. Daarmee verklein je de kans dat verwarring ontstaat met jouw bedrijfsnaam.

Verschil in bescherming van de handelsnaam en merknaam zitten in:

  1. Reikwijdte van de bescherming
  2. Registratie
  3. Duur van de bescherming
  4. Soorten bescherming

  1. Reikwijdte van bescherming: Een handelsnaam geeft je bescherming tegen andere bedrijven die dezelfde of een zeer vergelijkbare naam gebruiken in dezelfde geografische regio als het jouwe, als dit verwarring kan veroorzaken bij het publiek. Een geregistreerd merk geeft je daarentegen het exclusieve recht om een naam, logo of ander onderscheidend teken te gebruiken voor bepaalde goederen of diensten in de gebieden waar het merk is geregistreerd.

  1. Registratie: Een handelsnaam krijgt bescherming door daadwerkelijk gebruik in het economisch verkeer, en niet door registratie. Een merk moet echter worden geregistreerd om bescherming te krijgen. Zonder merkregistratie heb je geen zekerheid dat je de handelsnaam mag gebruiken en je geen merkinbreuk pleegt. Daarvoor is registreren van je merk noodzakelijk.

  1. Duur van bescherming: Zolang je een handelsnaam in gebruik hebt, blijft deze beschermd. Een merkregistratie daarentegen heeft een beperkte duur (doorgaans 10 jaar in de meeste jurisdicties) maar kan wel worden vernieuwd.

  1. Soorten bescherming: Een merk biedt ook bescherming tegen het gebruik van dezelfde of een vergelijkbare naam (of logo, etc.) voor soortgelijke producten of diensten, zelfs als er geen directe concurrentie is of geen geografische overlap is. Een handelsnaam biedt die uitgebreide bescherming niet.

Samenvattend, hoewel zowel handelsnamen als merken bescherming bieden, is de aard en de reikwijdte van de bescherming die ze bieden verschillend. Afhankelijk van je situatie en behoeften kan het nuttig zijn om zowel een handelsnaam als een merk te gebruiken en te beschermen.