fbpx
tm teken

TM teken

Wat is het TM teken?

Het TM teken, oftewel ™ is een teken dat een bepaalde status van een merkregistratie aangeeft. TM staat voor trademark en wordt gebruikt ter bescherming van (nog) ongeregistreerde merken. In de Benelux en de Europese Unie gebruiken we dit symbool vrij weinig (ongeregistreerde merken genieten immers geen enkele vorm van bescherming), maar in de Verenigde Staten is deze wel meer van betekenis. Met het TM teken geef je aan dat je merk nog niet merkenrechtelijk is beschermd, maar dat hiervoor wel een procedure loopt. Het gebruik ervan is in de Europese Unie niet verplicht en wordt ook niet per definitie aangeraden.

Praktische toepassing

Het bovenstaande betekent echter niet dat dit handelsmerkensymbool binnen de Europese Unie nooit gebruikt wordt. Ook hier kiezen sommige ondernemers ervoor om het TM teken te gebruiken wanneer de registratieprocedure van hun merk nog loopt, alhoewel het gebruik ervan geen enkele juridische betekenis heeft. Toch heeft het TM teken een praktische toepassing. Je geeft er namelijk een duidelijke waarschuwing mee af aan derden. De kans dat zij inbreuk maken op jouw nog niet geregistreerde merk wordt daarmee aanzienlijk kleiner. Niet alleen schrik je kwaadwillende partijen af, ook maak je partijen zonder dergelijke intenties bewust van jouw lopende merkaanvraag.

Wat is het verschil tussen het TM teken (™) en het R teken (®)?

Het bestaan van verschillende handelsmerkenteken roept niet zelden verwarring op onder (toekomstige) merkhouders en consumenten. Echter kan het verschil tussen het TM teken en het R teken eenvoudig worden uitgelegd. Waar we het TM teken gebruiken om aan te geven dat er nog geen merkenrechtelijke bescherming bestaat, gebruiken we het R teken dat een merk geregistreerd is en dat je tegen inbreuk zult optreden indien hiervan sprake is. Producten die van een van deze tekens zijn voorzien, worden wel op dezelfde manier in het dagelijks verkeer gebruikt.

Meer over het R teken

Net als het TM teken heeft ook het R teken oftewel R symbool betrekking op merken. De R staat echter voor ‘registered trademark’, waarmee direct wordt aangegeven dat een merk, of dat nu een woordmerk, beeldmerk, gecombineerd merk of andere merksoort is, geregistreerd is. Zie je dat het R teken in Nederland wordt gebruikt, dan kun je ervan uitgaan dat dit merk in de Benelux en mogelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd. Overigens is het gebruik van het R teken geen vereiste. Een merkregistratie is de enige voorwaarde om juridische merkbescherming te krijgen.

Hoe werkt merkbescherming in Amerika?

Wil je merkbescherming in de Verenigde Staten aanvragen? Om dat te realiseren, doorloop je ongeveer dezelfde stappen als bij ons. De Amerikaanse merkeninstantie zal eerst starten met zijn onderzoek. Je kunt nu gebruikmaken van het TM teken om aan te geven dat je je in het proces van merkaanvraag bevindt. Na het onderzoek vindt publicatie van je merk plaats, waarna een bezwaartermijn volgt. Doorloop je deze succesvol? Dan is je merk beschermd en kun je in plaats van het TM teken het R teken gaan gebruiken. Voor het onderhoud en de bewaking ben je zelf verantwoordelijk.

Declaratief systeem

Het Amerikaanse merkenrecht betreft een zogeheten declaratief systeem. Dit betekent dat je rechten verkrijgt door de eerste partij te zijn die een merk in het handelsverkeer gebruikt. Dit doet je wellicht vermoeden dat een merkregistratie overbodig is, maar niets is minder waar. Wordt er bijvoorbeeld inbreuk gepleegd, dan kun je enkel een beroep op je rechten doen wanneer je merk ook echt is vastgelegd. In de Benelux en de Europese Unie geldt geen declaratief, maar attributief systeem. Van merkbescherming is dan pas sprake wanneer de registratie is afgerond.

Intentie tot gebruik

Of je het TM teken nu gaat gebruiken of niet, in Amerika geldt dat je altijd een intentie tot gebruik van je merk moet ondertekenen om het te kunnen registreren. Men gebruikt daarvoor ook de zogeheten ACID-test. Kort gezegd stellen de voorwaarden dat je het merk op een consistente wijze moet gebruiken, dat het herkenbaar moet zijn als een merk en dat het onderscheidend vermogen moet bezitten. Het gebruik in slechts één staat is onvoldoende; je moet je merk in meerdere staten commercieel exploiteren, wil je deze kunnen beschermen. Deze intentieverklaring moet je elke tien jaar opnieuw indienen.

Praktisch gebruik van het TM teken

Het gebruik van het TM teken wordt niet door de wet vereist, maar gaat wel samen met enkele voordelen. Het TM teken is, net als het symbool voor (vooralsnog) ongeregistreerde diensten namelijk een informele manier om aan de buitenwereld te communiceren dat je eigenaarschap over de merkrechten claimt. Er bestaan verschillende richtlijnen betreffende waar je het TM teken (™) zou moeten plaatsen, namelijk als superscript in de rechterbovenhoek. Schrijf je een tekst over je product, dan hoef je het TM teken niet iedere keer te gebruiken wanneer je je merk noemt. Alleen de eerste keer is al voldoende