fbpx

Merkaanvraag

Direct online je merk aanvragen in 1 minuut…
Z

100% gegarandeerd niet geweigerd

Z

Bij officiële instantie vastgelegd

Z

Volledig identiek merkonderzoek inbegrepen

Z

Merk aanvragen binnen 1 dag

Jouw merk in 3 stappen aangevraagd

Online

Online regelen

Volg de stappen van de registratietool waarbij je zelf de beschermignsomvang kunt optimaliseren en registreer je merk zelf online in 1 minuut.

Geen account nodig

Geen account nodig

Het is niet nodig om een account aan te maken, je kunt eenvoudig de klassen kiezen en vervolgens online de betaling doen om de registratie af te ronden.

Inschrijving merk

Inschrijving merk

Je ontvangt van ons het officieel erkende inschrijvingsbewijs van de overheid waarmee je kunt aantonen dat jouw merk geregistreerd is en je kunt optreden tegen anderen.

Zij gingen je voor...

Rijksoverheid
npo
hornbach
Logo 123
bam
liander
merkaanvraag

Wanneer moet je het merk aanvragen?

Zonder merkregistratie weet je nooit zeker of je deze mag gebruiken en je niet onverhoopt merkinbreuk pleegt waardoor je een schadevergoeding moet betalen en de naam alsnog moet veranderen.

Het indienen van een merkaanvraag doe je daarom het liefst zo snel mogelijk.

Een merkaanvraag kun je doen op verschillende niveaus: nationaal (voor Nederlandse ondernemers betreft dit een Benelux-aanvraag), Europees (Europese Unie) of Internationaal (wereldwijd). Er geldt in de meeste landen namelijk een first-to-file principe. Dit houdt in dat degene die als eerste succesvol een merk registreert, hierop het monopolie verkrijgt. Zelfs wanneer andere partijen dit of een zeer sterk gelijkend merk al jarenlang gebruiken. Merkbescherming zorgt er vervolgens voor dat anderen niet zomaar inbreuk kunnen maken op je merk. Zo waarborg je onder andere je omzet en je goede naam.

Direct online jouw merkaanvraag indienen?

Wat zijn de kosten van een merkaanvraag?

De kosten van een merkaanvraag zijn afhankelijk van het antwoord op de vraag in welke landen je wil registreren en welke producten of diensten je levert. 

De stappen om jouw merk aan te vragen

merkaanvraag

Wat je moet weten

Geldende voorwaarden

Aan het aanvragen van een merk gaat een ruime voorbereiding vooraf. Er worden door de merkinstanties namelijk strenge eisen gesteld. Voldoe je hier niet volledig aan, dan is afwijzing van je deponering het gevolg. Je merk dient onder andere deugdelijk, geoorloofd en rechtmatig te zijn. Anders gezegd betekent dit onder andere dat het niet te algemeen en beschrijvend mag zijn en dat je het in de praktijk moet gaan gebruiken. Geregistreerde merken die gedurende lange periode niet worden gebruikt door de houder, kunnen hun merkbescherming verliezen. Vaak geldt hiervoor een termijn van vijf jaar, maar daarop bestaan uitzonderingen.

Een nationale, Europese of internationale merkaanvraag

Je kunt je merkaanvraag op drie verschillende niveaus indienen: Benelux, Europa en Internationaal. Een Beneluxregistratie wordt gezien als een nationale registratie; de drie landen zijn wat betreft het merkenrecht namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is zo vastgelegd in het Benelux-Verdrag. 

De internationale Nice Classificatie

Wanneer je een merkaanvraag indient, moet je jouw merk classificeren volgens een internationaal geldende standaard: de Nice Classificatie. Het aantal klassen waaronder je je product of dienst indeelt, bepaalt de reikwijdte van het beschermingsrecht wanneer je aanvraag eenmaal is goedgekeurd. De Nice Classificatie telt in totaal 45 verschillende klassen: 34 voor producten en 11 voor diensten. Vrijwel elk land ter wereld hanteert dit systeem. Elke klasse is weer opgedeeld in verschillende subklassen.

Het nagaan van reeds bestaande merken

De merkonderzoek is iets wat je zeker niet over mag slaan. Andere partijen die oudere rechten bezitten op het merk dat jij wilt vastleggen, zullen namelijk in beroep gaan. Als zij hun merk bewaken, dan zullen ze bezwaar indienen en zal jouw merk niet kunnen worden ingeschreven.

Wat is de bezwaartermijn als je het merk aanvraagt?

Bij welke merkenautoriteit je je merkaanvraag ook indient, altijd zal deze na het afronden van het formele onderzoek jouw merk publiceren. Het is de verantwoordelijkheid van andere ondernemers met reeds bestaande merken om dit in de gaten te houden. Dit doe je met merkbewaking. Ben je van mening dat een nieuwe vraag in strijd is met jouw eerder verworven rechten, dan kan je bezwaar aantekenen. Hoe succesvol dit is, is situatieafhankelijk. De commissie die zich met jouw merkaanvraag bezighoudt, zal zich hierover buigen.

Hoe werkt een internationale merkaanvraag?

Als je buiten de Benelux of EU wil aanvragen, is het in de meeste gevallen verstandig om voor een internationaal depot te kiezen. Je kunt bij je merkaanvraag alle landen aangeven waar je merkbescherming wenst. Het indienen van een internationale merkaanvraag is doorgaans goedkoper dan het indienen van losse aanvragen bij de merkenbureaus van alle landen die je op het oog hebt. Bovendien heb je bij afwijzing door een land geen last van de gevolgen van het alles-of-niets principe, dat bij een EU aanvraag wel geldt.

Indienen in landen die buiten het internationale systeem vallen

Bij WIPO zijn talrijke landen aangesloten, maar toch blijven diverse landen hiervan uitgezonderd. Tot op heden zijn meer dan 110 landen ondertekenaar van het Madrid Verdrag. Wil je merkbescherming realiseren in een land dat niet onder dit overkoepelende systeem valt, dan wend je je direct tot de aldaar verantwoordelijke instantie. Zijn er meerdere landen waarvoor dit geldt, dan dien je dus in elk land een aparte merkaanvraag in. Dit is dus een andere werkwijze dan een aanvraag via WIPO. Daar dien je in en WIPO stuurt deze door naar de nationale merkeninstanties.

Hoe werkt de registratiegarantie?

Als vooraf niet is aangegeven dat jouw merk geweigerd kon worden, dan zijn er 2 fijne oplossingen. Je krijgt:

  1. Gratis een nieuwe merkaanvraag in Benelux of EU voor dezelfde waren of diensten, of
  2. Gratis bezwaar tegen voorlopige weigering in Benelux of EU

De garantie geldt niet op aanvragen buiten de Benelux en Europese Unie.

Ons advies

Onze merkengemachtigden helpen je graag zo goed mogelijk. In tegenstelling tot het BOIP, EUIPO en WIPO krijg je goed advies, zodat je weet dat de registratieprocedure van jouw merk vlekkeloos verloopt.

merk aanvragen