fbpx
inburgering merk

Inburgering merk

Wat is inburgering van een merk?

Inburgering van een merk aantonen kan ervoor zorgen dat een merk dat normaal gesproken geweigerd zal worden, toch kan worden ingeschreven, omdat het bij het publiek inmiddels als merk herkend wordt.

Om een merk te kunnen registreren, dient deze aan verschillende eisen te voldoen. Het onderscheidend vermogen is daarbij, als onderdeel van het criterium deugdelijkheid, het belangrijkst. Producten en diensten die het hieraan ontbreekt, kunnen per definitie niet worden geregistreerd.

Toch bestaat daar een uitzondering op. Een merk dat eerder nog niet als onderscheidend wordt gedefinieerd, kan dit vermogen in de loop der tijd alsnog ontwikkelen. Inburgering van een merk betekent dan ook dat een aanvankelijk niet onderscheidend merk later alsnog onderscheidend vermogen kan verkrijgen. Belangrijk hierbij is dat sprake is van inburgering voordat het merk wordt aangevraagd. Is op het moment van aanvragen nog geen sprake van inburgering, dan zal op een later tijdstip een nieuwe merkaanvraag gedaan moeten worden.

Hoe kun je inburgering van je merk aantonen?

Wil je jouw merk laten registreren omdat het is ingeburgerd, dan dien je dit wel te bewijzen. Er bestaan verschillende manieren waarop je inburgering van je merk kunt aantonen. Dit betekent niet alleen dat je moet bewijzen op welke manier je het gebruikt, maar onder andere ook hoe intens je het gebruikt, wat het marktaandeel is, hoe hoog de omzet is en wat de geografische spreiding is. De eisen zijn stuk voor stuk streng te noemen en zijn in onder andere in het Chiemsee-arrest bepaald. Inburgering van een merk wordt niet zomaar toegekend.

Territoriumomvang

Inburgering van een merk moet je aantonen voor het relevante territorium. Dat wil zeggen dat je inburgering in een groot deel van de lidstaten van de Europese Unie moet aantonen om je merk succesvol in de EU te kunnen  registreren. Wanneer het de Benelux betreft, dient van inburgering eveneens in alle drie de landen sprake te zijn. Gaat het om de Nederlandse taal, dan moet het merk in ieder geval ingeburgerd zijn bij de Nederlandstalige inwoners van de Benelux. Inburgering in zowel Nederland als België en Luxemburg is dus niet altijd nodig.

Een merk kan pas inburgeren wanneer het als merk wordt gezien

Om inburgering van je merk aan te tonen, is alleen het gebruik ervan onvoldoende. Logisch, want deze eis geldt ook voor merkaanvragen die in eerste instantie wel onderscheidend genoeg zijn. Van inburgering is pas sprake wanneer jouw merkteken(s) door het publiek ook daadwerkelijk als merk worden gezien en zij jouw producten en/of diensten als daarvan afkomstig identificeren. Enkel abstracte gegevens als percentages zijn niet voldoende om dit aan te tonen. Andere marktgegevens zijn nodig om dit bewijs te ondersteunen.

Inburgering van een merk in de Benelux

Een nationaal merk betreft in Nederland per definitie een Benelux merk. Dit is in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) afgesproken. Inburgering moet dus in de gehele Benelux worden aangetoond, of in ieder geval in het gebied waar het in eerste instantie onderscheidend vermogen miste. Dit geldt bijvoorbeeld voor taalneutrale tekens als kleuren, maar ook merken in de Engelse taal, die door iedereen kunnen worden begrepen. Een merk dat echter alleen in het Frans beschrijvend is, hoeft enkel voor de Benelux-inwoners die deze taal begrijpen in te burgeren.  

inburgeren merk aantonen

Voorbeeld van ingeburgerde merken

Goed voorbeeld van een merk dat inmiddels ingeburgerd is en daarom ook zonder logo geregistreerd werd als woordmerk, is De Vegetarische Slager. Dit merk kon in eerste instantie alleen worden geregistreerd in cominatie met het beeldelement van het vrouwtje met de peentjes, maar inmiddels is ook enkel de naam vastgelegd.

Dit geldt ook voor Thuisbezorgd.nl. Dat is zo’n extreem beschrijvend merk, dat je in beginsel nooit zou verwachten dat het onderscheidend vermogen zou kunnen verkrijgen.

Mooi om te ontdekken dat dit toch kan en daarom is het ook absoluut zinvol om jouw merk te registreren als deze beschrijvend is. In de toekomst kan deze onderscheidend genoeg worden, zodat je ook de merknaam kunt registreren zonder beeldelement, maar dan heb je vast bescherming vanaf het moment dat je ook de combinatie van beide had vastgelegd.