fbpx
absolute gronden

Absolute gronden

Wat zijn de absolute gronden van een merk?

De absolute gronden van een merk verwijzen naar de specifieke criteria waaraan een merk moet voldoen om als geldig merk te worden beschouwd, ongeacht of er sprake is van conflicten met andere merken. Deze gronden worden ook wel de ‘absolute nietigheidsgronden’ genoemd, omdat ze tot gevolg hebben dat een merk nietig kan worden verklaard, zelfs als er geen oppositie is van derden.

De absolute gronden verschillen per rechtsgebied, maar over het algemeen omvatten ze bijvoorbeeld:

  1. Onduidelijkheid of gebrek aan onderscheidend vermogen van het merk
  2. Beschrijvend karakter van het merk
  3. Tekens die bestaan uit uitsluitend gebruikelijke aanduidingen of tekens die dienen ter aanduiding van de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde of geografische oorsprong van de betreffende producten of diensten
  4. Misleidende of verwarrende tekens die kunnen leiden tot verwarring bij het publiek
  5. Tekens die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden

Als een merk niet aan de absolute gronden voldoet, kan het nietig worden verklaard door de bevoegde instanties. Het is daarom belangrijk om bij het registreren van een merk ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle criteria die door de wet zijn vastgesteld.

Wat betekent het wanneer de beoordeling op absolute gronden in orde is?

Wanneer de beoordeling op absolute gronden in orde is, betekent dit dat het merk aan alle criteria voldoet die door de wet zijn vastgesteld om als geldig merk te worden beschouwd. Dit betekent dat het merk bijvoorbeeld voldoende onderscheidend vermogen heeft, niet beschrijvend is voor de betreffende producten of diensten, niet misleidend of verwarrend is, en niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

Als het merk aan deze criteria voldoet, kan het merk in principe worden geregistreerd en beschermd tegen gebruik door derden. Het betekent echter niet dat het merk niet kan worden aangevochten op basis van relatieve gronden, bijvoorbeeld als er sprake is van een conflict met een ander merk dat eerder is geregistreerd en overeenstemt met het merk in kwestie. In dat geval zal het merk nog steeds moeten worden beoordeeld op basis van de relatieve gronden voordat het kan worden geregistreerd en beschermd.

Beoordeling van je merk op absolute gronden

Is beoordeling op absolute gronden een grijs gebied?

De beoordeling op absolute gronden van een merk is een grijs gebied, er kunnen namelijk gevallen zijn waarin de beoordeling op absolute gronden niet eenduidig is en waarin interpretatie en subjectiviteit een rol kunnen spelen. Gek genoeg speelt het zelfs een rol welke onderzoeker bij de overheid jouw merk beoordeelt op absolute gronden of deze geweigerd wordt of niet.

Dit zou natuurlijk nooit zo mogen zijn, maar komt helaas veel voor. Gelukkig bestaat dan ook de mogelijkheid om verweer te voeren als jouw merk op absolute gronden geweigerd is.

Het beoordelen van de onderscheidendheid van een merk is subjectief, omdat het afhangt van hoe het relevante publiek het merk zal waarnemen en onthouden, maar dus ook welke onderzoeker je treft als jouw merk is aangevraagd. Evenzo kan het beoordelen van de beschrijvendheid van een merk afhangen van de context en het specifieke product of dienst dat wordt aangeboden.

Daarom kan het in sommige gevallen moeilijk zijn om te bepalen of een merk al dan niet aan de absolute gronden voldoet. Het is belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de specifieke omstandigheden van elke zaak en de relevante wet- en regelgeving toe te passen om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Als je zeker wil weten dat de beoordeling van jouw merk op absolute gronden in orde zal zijn, kun je het beste kiezen voor een merkenbureau met registratiegarantie.