fbpx

parallel import

Parallel import

Parallel import is aan regels gebonden, dus voorkom dat je gedonder krijgt als je parallel wilt importeren en check wat wel en niet mag voordat je begint.

Wat is de betekenis van parallelimport?

De betekenis van parallel import, of grijze markt, is legale handel in producten via alternatieve verkoopkanalen waarbij gebruik wordt gemaakt van prijsverschillen tussen landen en de verkopers over het algemeen geen band hebben met de originele fabrikant van de goederen.

Hoe werkt parallel import binnen de EU?

Binnen de Europese Unie kennen we vrij verkeer van personen en goederen. Dit betekent dat alles wat zich binnen de grenzen van de EU bevindt van de ene naar de lidstaat mag worden verplaatst, zonder belemmering.

Er kunnen grote verschillen bestaan in prijzen van producten die worden verkocht in verschillende lidstaten en daarom kan het interessant zijn om een product in de ene lidstaat in te kopen om het vervolgens in de andere te verkopen.

Fabrikanten zijn het hier lang niet altijd mee eens, maar het belemmeren van parallelle import is niet toegestaan op grond van het Europese mededingingsrecht. Een voorbeeld van een dergelijke belemmering is het aanpassen van verpakkingen, zodat het in andere lidstaten niet te verkopen is of simpelweg het aanbieden van kortingen aan specifieke distributeurs.

Het komt zeker voor dat de mededingingsautoriteit een boete oplegt op grond van het belemmeren van parallel importeren binnen de EU. Overigens moeten we opmerken dat een distributieovereenkomst waarin een clausule is opgenomen die dergelijke import en export tegengaat, nietig is. Dit betekent dat hij geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Hoe werkt parallel import van buiten de EU?

Als goederen van buiten de EER, dus de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, hier in het economisch verkeer worden gebracht, zonder dat de merkhouder daarmee heeft ingestemd, dan is dat onrechtmatig en zal sprake zijn van merkinbreuk.

Toch hoeft parallele import niet altijd inbreukmakend te zijn. Als de merkhouder of auteursrechthebbende heeft ingestemd met het invoeren, dan geldt een dergelijke restrictie niet. Deze toestemming hoeft niet per se schriftelijk te worden gegeven.

Sinds de Dior/Evora zaak is bekend dat de bewijslast voor toestemming ligt bij de parallelinvoerder. Sinds het arrest Converse/Schoenenreus is echter ook omgekeerde bewijslast mogelijk.

“Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet te leveren”

Zodra goederen rechtmatig in het verkeer van de EER zijn gebracht, kunnen deze voortaan vrij verhandeld worden en zijn de rechten van de merkhouder dus uitgeput. Dit geldt duidelijk niet voor producten die buiten de Europese Economische Ruimte door de rechthebbende  in het verkeer zijn gebracht.

Wel is het zo dat per partij toestemming moet kunnen worden aangetoond. Stel dat ik nu een partij golfballen invoer met toestemming en later nog een andere partij van hetzelfde merk importeer, dan geldt voor die laatste partij niet meteen dat het merkenrecht is uitgeput.

Welke landen vallen binnen de EER?

De Europese Economische Ruimte bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie én Noorwegen, IJsland en Liechtsenstein.

Parallel import verboden

Ontdek wat de regels zijn, wanneer het is toegestaand en wanneer niet.