fbpx

Is parallel import verboden?

parallel import verbodenParallel import is verboden als producten van buiten de EER hier in het verkeer worden gebracht zonder instemming van merkhouders of auteursrechthebbenden. Parallelimport binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte is wel toegestaan.

Wanneer is parallel import verboden?

Als producten van buiten de EER zonder instemming van de merkhouder of auteursrechthebbende in het verkeer worden gebracht, dan is dat onrechtmatig en is sprake van inbreuk.

 

Onder de EER vallen alle lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

 

In sommige gevallen is parallel importeren overigens wel gewoon mogelijk. Bijvoorbeeld als de rechthebbende heeft ingestemd met de import. Dit instemmen hoeft overigens niet schriftelijk in een overeenkomst te worden vastgelegd. Wel is het zo dat de bewijslast voor toestemming ligt bij de invoerder.

 

Overigens is ook omkeren van de bewijslast mogelijk. Dit bleek uit de zaak van Converse tegen Schoenenreus. Als een importeur kan aantonen dat een organisatie bewust en actief de markt afschermt, dan hoeft de invoerder niet het bewijs van toestemming te leveren.

Wanneer is parallel import toegestaan?

Binnen de Europese Unie is parallel importeren toegestaan. Dit komt doordat we hier vrij verkeer van personen en goederen kennen. Daardoor kunnen importeurs voordeel behalen door producten in te kopen om het in een ander land door te verkopen.

 

Producenten die dit proberen te belemmeren door bijvoorbeeld verpakkingen zo aan te passen dat ze maar in één lidstaat te verkopen zijn, kunnen hierop worden aangesproken door de mededingingsautoriteit.