fbpx
beschermde oorsprongsbenaming

Beschermde oorsprongsbenaming

Wat is een beschermde oorsprongsbenaming?

Een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) is het register van streekproducten die extra bescherming genieten en niet als merk geclaimd kunnen worden. Het gaat bij beschermde oorsprongsbenamingen voornamelijk om producten die volgens bepaalde productiewijze worden gemaakt.

Een Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) is een speciale vorm van bescherming voor producten die afkomstig zijn uit een specifieke regio en die specifieke kenmerken hebben die te wijten zijn aan hun geografische oorsprong. Dit kan bijvoorbeeld een beroemd wijngebied of een streek bekend om zijn kaasproductie zijn.

BOB’s zijn bedoeld om de unieke kenmerken van de producten uit een bepaalde regio te beschermen en te benadrukken en tegelijkertijd consumenten te beschermen tegen producten die misleidend op de markt worden gebracht.

Om voor een BOB in aanmerking te komen, moeten de producten voldoen aan specifieke kwaliteits- en productie-eisen die zijn vastgesteld door de betreffende regio. Deze eisen worden vaak vastgelegd in een beschermd productieproces. Eenmaal geregistreerd, mag alleen het product met die naam in die specifieke regio worden geproduceerd.

Voorbeelden van beschermde oorsprongsbenamingen in Nederland

In Nederland kennen we voorbeelden van beschermde oorsprongsbenamingen op gebied van kaas en wijn.Voor kazen is dat bijvoorbeeld Goudse, Edammer, Boeren Leidse en Kanter.

Voor wijnen zijn dit de Maasvallei, Oolde en Achterhoek.

Wat zijn de gevolgen als je een beschermde oorsprongsbenaming als merk aanvraagt?

Artikel 2.2 bis BVIE reguleert gronden op basis waarvan merken niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard. In eerste instantie zullen merken die naar plaatsen of streken verwijzen of op andere wijze geografisch bepaald zijn geweigerd worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen ze op een later moment alsnog nietig worden verklaard. Nietigheid betekent dat het merk nooit merkenrecht heeft gehad.

Artikel 2.2 bis lid 1 sub j BVIE geeft extra bepalingen voor wijn. Merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn voorzien vallen hieronder.

Dat betekent in normale taal dus eigenlijk dat een oorsprongsbenaming die is toegekend voor een bepaalde wijnstreek niet kan worden ingeschreven als merk en zal worden geweigerd. Mocht het niet geweigerd worden, dan kan het altijd nog nietig worden verklaard.