fbpx

IE Voucher

Wat is de IE voucher?

De IE voucher is een subsidie voor de merkaanvraag door kleine en middelgrote bedrijven waarbij je tot 75% van de kosten van een merkregistratie terug kunt krijgen. Het SME fund is gericht op kleinere bedrijven die vallen onder het MKB. SME staat voor Small and medium-sized enterprises en is dus speciaal gericht op deze doelgroep.

Wat zijn de voorwaarden voor de SME voucher?

Om de SME voucher te kunnen aanvragen, moet jouw bedrijf aan enkele voorwaarden voldoen. Hierbij ligt de nadruk op het aantal werknemers en de omzet. Daarnaast moet het voldoen aan de definitie van MKB zoals deze door de Europese Commissie is vastgesteld. Over het algemeen gelden de volgende eisen. De organisatie heeft:

 • een vestiging in een van de lidstaten van de EU
 • minder dan 250 werknemers
 • een omzet die lager is dan 50 miljoen euro
 • een balanstotaal die lager is dan 43 miljoen euro
 • nog niet eerder subsidie ontvangen voor merk- of modelregistratie

Waarom bestaat het SME fund?

De Europese Unie vindt het belangrijk dat bedrijven hun intellectueel eigendom goed beschermen en daarom vastleggen. Met de subsidieregeling wordt het recht toegankelijker voor het Midden- en Kleinbedrijf. De regeling geldt voor modellen, merken en patenten in de Benelux en Europese Unie.

Hoe kun je de IE voucher aanvragen?

Om de procedure het soepelste te laten verlopen kiezen de meeste organisaties ervoor om de procedure voor de merkaanvraag direct te starten en vervolgens de subsidie aan te vragen. Onze merkengemachtigden kunnen de aanvraag dan voorbereiden en de beschermingsomvang optimaliseren, zodat het merk of model perfect beschermd wordt. Op het moment dat de subsidie is toegekend, kan dan meteen worden ingediend. Zo verlies je geen tijd en loop je minder risico dat iemand anders in de tussentijd een identiek of gelijkende merk of model aanvraagt.

ie voucher

De model- of merkaanvraag moet binnen 30 dagen na toekenning van de subsidie worden uitgevoerd, anders vervalt deze en kun je de gemaakte kosten niet meer terugkrijgen.

Uit welke stappen bestaat het proces om de SME voucher aan te vragen?

De procedure voor het aanvragen van een merk of model waarbij gebruik wordt gemaakt van de SME voucher kent 6 stappen, namelijk:

 1. Procedure merkaanvraag starten
 2. Beschermingsomvang optimaliseren
 3. IE-voucher aanvragen
 4. Voucher wordt binnen 30 dagen toegekend
 5. Merk of model indienen
 6. IE voucher verzilveren

Hoe werkt subsidie voor je merkaanvraag?

Voor de merk- en modelaanvraag in de Benelux en Europese Unie kun je tot 75% van de gemaakte kosten terugkrijgen door middel van deze subsidie. De kosten zijn de taksen die betaald moeten worden om de merken of modellen te kunnen aanvragen. Het betreft hier niet de kosten voor de merkengemachtigden.

De kosten die je kunt terugkrijgen via de SME voucher zijn als volgt:

 • 75% van de taksen van Benelux merk (122 euro)
 • 75% van de taksen van Benelux model (112,50 euro)
 • 75% van de taksen van EU merk (637,50 euro)
 • 75% van de taksen van EU model

Hierboven genoemde kosten zijn de taksen voor de basisaanvraag. Voor merken is dat in 1 klasse. Extra klassen vallen ook onder de subsidieregeling, waardoor de totale subsidie hoger kan uitvallen als het merk in meer klassen valt.

Ook kunnen meerdere merken en modellen in één aanvraag worden gevoegd, waardoor je tot maximaal 1500 euro van de gemaakte kosten kunt terugkrijgen.

Waar moet je op letten als je subsidie voor je merk met de SME voucher aanvraagt?

Belangrijk om te weten is dat de subsidie wordt geweigerd als je het merk of model al hebt aangevraagd. Je moet eerst de IE voucher aanvragen en pas daarna het merk indienen.

SME fund uitgelegd in 5 minuten