fbpx

Modelrecht inbreuk

Gratis beoordeling van de situatie en jouw kansen?

Z

Als je wordt beschuldigd én als je iemand wil aanspreken

Z

Treed op tegen inbreuk of verdedig jezelf

Z

Voorkom verwarringsgevaar

Optreden of verdedigen bij inbreuk in 3 stappen

Opsporen

Heb je modelrecht inbreuk ontdekt of ben je aangesproken, check dan goed wat jouw rechten zijn en of alles goed geregistreerd staat of juist niet, zodat de kansen en risico’s duidelijk zijn.

Argumenten opstellen

Zorg ervoor dat je vooronderzoek doet en de juiste argumenten gebruikt om te voorkomen dat je later in de procedure problemen krijgt over onjuiste informatie of te hoge eisen.

Brief versturen

Verstuur je sommatiebrief of reageer daar tijdig op. Dat is de manier om tot een soepele afhandeling van het geschil te komen zonder dure rechtszaken te moeten starten.

Zij gingen je voor…

npo
hornbach
dji
bam
liander
leonidas
Modelrecht inbreuk

Wanneer is sprake van modelinbreuk?

Van modelrecht inbreuk is sprake als bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wordt gewekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model, aldus artikel 3.16 lid 1 BVIE.

Ook kan de modelrechthouder zich verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model. 

Tot slot kan ook een beroep worden gedaan op de onrechtmatige daad uit het gemene recht.

Wat is modelrecht?

Modelrecht is een exclusief recht en staat beschreven in afdeling 3 van het Benelux verdrag inzake de Intellectuele eigendom. Door middel van modelrecht is het mogelijk om tekeningen, vormen, ontwerpen en designs te beschermen als aan het nieuwheidsvereiste wordt voldaan. Dit betekent dat een model niet langer dan een jaar geleden openbaar gemaakt mag zijn. 

Het is de manier om een nieuwe tekening of een nieuw model met een eigen karakter te kunnen beschermen. Het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan kan als tekening of model worden beschouwd.

Modelinbreuk

Wat je moet weten

Welke vorderingen zijn mogelijk bij modelrecht inbreuk?

In principe kan een partij natuurlijk alles vorderen, maar dan zal dit voor de rechter geen stand houden. 

Daarom worden vaak de volgende zaken gevorderd:

 • Staken modelrecht inbreuk
 • Direct opeisbare boete
 • Volledige schadevergoeding
 • Winstafdracht
 • Vergoeding juridische (proces)kosten
 • Overdracht en/of vernietiging inbreukmakende producten
 • Bewijs door middel van videobeelden van vernietiging indien geen overdracht ter vernietiging plaatsvindt
 • Schriftelijk, door een onafhankelijke accountant opgestelde, opgave van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douane stukken, e-mails en/of andere bewijsstukken
 • Opgave van gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en nettowinst
 • De naam- en adresgegevens van de leverancier(s), producent(en) en zakelijke afnemer(s) van
 • Inzicht in totale voorraad inbreukmakende producten per heden

Dit betekenen de termen uit de sommatiebrief

Auteursrechtinbreuk

Auteursrecht kan als vangnet dienen voor het geval dat modelinbreuk niet wordt aangenomen of als het model nietig blijkt te zijn. Omdat voor het verkrijgen van auteursrecht aan andere vereisten moet worden voldaan dan bij modelrecht, kan niet zonder meer worden aangenomen dat beroep op auteursrechtinbreuk wel slaagt.

Slaafse nabootsing

Als het nabootsen van een bestaand product voor verwarring kan zorgen, is mogelijk sprake van slaafse nabootsing. De aanvullende werking van de onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW is dan van toepassing.

Eigenlijk komt het er op neer dat een fabrikant, producent of ontwerper er juist alles aan moet doen om te voorkomen dat zijn product lijkt op dat van een ander met een ouder recht en dus niet moet proberen er zo dicht mogelijk tegen aan te schurken om te proberen nét geen inbreuk te plegen. Het verhaal dat je geen inbreuk pleegt als je een ontwerp of zelfs logo op 7 punten wijzigt, is een fabeltje. Absoluut niet waar dus.

Onthoudingsverklaring

De onthoudingsverklaring wordt standaard opgenomen in de sommatiebrief. Een onthoudingsverklaring is een van de kernzaken van de sommatie, want hierin staat dat moet worden ingestemd met het staken van de inbreuk. Vaak worden er in deze verklaring ook andere zaken opgenomen. Denk hierbij aan opgave van informatie over leveranciers en afnemers, aantal verkochte exemplaren (minus eventuele retouren), te betalen schadevergoeding, afdracht van de winst en een vergoeding voor de gemaakte juridische kosten.

Gemeenschapsmodel

Dit is het recht waarop de vordering is gebaseerd. Het Gemeenschapsmodel is de modelregistratie voor de Europese Unie.

Moet je zomaar met alle eisen akkoord gaan?

Het is niet verstandig om zonder onderzoek door een specialist akkoord te gaan met de eisen in de sommatiebrief en onthoudingsverklaring zonder hierover advies in te winnen en een reactie op te laten stellen door een modellengemachtigde.

Dit komt omdat de brief en verklaring vaak erg veel ingewikkelde (juridische) taal bevatten en het dus niet altijd duidelijk is waarvoor je precies tekent. En dat kan verstrekkende en daarmee kostbare gevolgen hebben.

Ook worden vaak veel te veel of veel te strenge vorderingen opgenomen.

In erg veel gevallen kan worden aangetoond dat de claim nergens op gebaseerd is en kan modelinbreuk worden weerlegd, zodat je niet eens een vergoeding hoeft te betalen of verkoop moet staken. Dit luistert wel erg nauw en om te voorkomen dat de wederpartij de procedure vervolgt is het essentieel om op de juridisch juiste manier te reageren op dergelijke sommaties.

Hoe moet je reageren als je een sommatie hebt ontvangen?

Belangrijk is om te kijken of je het modelrecht onderuit kunt halen door het nietig te laten verklaren. Er bestaat namelijk een begrip met de naam ‘prior art’, waardoor een model mogelijk niet aan het nieuwheidsvereiste voldoet. Is dat het geval, dan betekent dit, dat het model nietig kan zijn. Nietig betekent dat er geen beroep op kan worden gedaan.

Daarnaast kan je mogelijk vormgevingserfgoed inroepen. Dit betekent dat een ontwerp niet (meer) origineel is als er in de loop der tijd meerdere gelijkende of aan het model ontleende ontwerpen op de markt zijn gekomen. Doordat er inmiddels veel gelijkende ontwerpen zijn, kan het zo zijn dat door vormgevingserfgoed een algemene indruk ontstaat over design van betwiste producten.

Minder ingewikkeld gezegd. Hoe meer vergelijkbare ontwerpen er op de markt zijn, hoe moeilijker het is om te zeggen welk ontwerp bij welke product hoort. 

Een gemiddeld geïnformeerde gebruiker van het product alleen die gebruikelijke kenmerken opmerkt bij normaal gebruik, dan is het model ook nietig.

Mocht dit geen stand houden, dan kan je altijd nog bekijken of het model wel aan de vereisten voldoet die gelden binnen het modelrecht. Vaak bestaan ontwerpen namelijk  vrijwel volledig uit technisch bepaalde vormgeving. Op dit gebied biedt het modelrecht namelijk geen bescherming.