fbpx
merkregistratie wijzigen

Merkregistratie wijzigen

Kun je een merkregistratie wijzigen?

Een merkregistratie wijzigen is mogelijk.

Hierbij is het goed om te weten dat een merk op zich nooit gewijzigd kan worden, maar bepaalde gegevens wel.

De merknaam, maar bijvoorbeeld ook het logo kunnen niet gewijzigd worden. Als een logo maar beperkt wijzigt, dan kan sprake zijn van instandhouding van het gebruik, maar anders is een nieuwe mekraanvraag nodig.

Toevoegen van klassen aan een bestaand merk is eveneens niet mogelijk, net als het toevoegen van producten aan bestaande klassen. Het verwijderen ervan wel.

Als je nu besluit om een merk te registreren, dan moet je dus registreren in de klassen die belangrijk zijn voor jouw product of dienst, maar ook kijke naar wat je in de toekomst voor producten of diensten wil aanbieden.

Als je een wijziging doorgeeft, dan wordt dit direct verwerkt. De administratieve afhandeling ervan zodat het zichtbaar wordt in de registers kan langer duren.

Wijzigingen van je merk die wel mogelijk zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Naam- en adreswijziging;
  • Wijziging van gemachtigde;
  • Wijzigen correspondentieadres;
  • Beperking van waren- en diensten;
  • Overdracht;
  • Aantekening of doorhaling licentie;
  • Wijziging van reglement;
  • Aantekening of doorhaling van pandrechten en beslagen.