fbpx
patroonmerk

Patroonmerk

Wat is een patroonmerk?

Een patroonmerk is een merk met beeldelementen die volgens een bepaald patroon herhaald worden. Hierbij is het essentieel dat voldaan wordt aan het vereiste van onderscheidend vermogen en het niet te eenvoudige terugkerende componenten betreft, anders kan je het patroon niet als merk registreren.

Voorbeelden van patroonmerken

Bijvoorbeeld die van Louis Vuitton. De L en de V van het merk samen met de bekende bloemetjes of sterretjes komen in hetzelfde patroon op regelmatige wijze terug.

patroon merk louis vuitton

Bron: https://en.louisvuitton.com/ 

Mercedes zou ook graag een merk van hun patroon maken op de sterren die volgens een bepaald patroon terugkeren. Er is alleen inmiddels bepaald dat dit niet in aanmerking komt om als merk geregistreerd te worden, omdat niet voldaan wordt aan het vereiste van onderscheidend vermogen. Dit betekent dat de consument niet direct denkt aan Mercedes bij het zien van deze algemene tekens in de vorm van een ster.

patroonmerken mercedes

Omdat het patroon uit te eenvoudige onderdelen bestaat, zal het publiek dit niet als merk zien.

Welke vereisten gelden bij een patroonmerk?

Patroonmerken moeten aan drie materiële vereisten voldoen, dit zijn:

  1. deugdelijkheid
  2. geoorloofdheid
  3. rechtmatigheid

Bij het patroon van Mercedes wordt niet voldaan aan het deugdelijkheidsvereiste, omdat het onderscheidend vermogen van het merk ontbreekt.