fbpx
geregistreerd merk

Geregistreerd merk

Wat kun je met een geregistreerd merk?

Als je een merknaam hebt geregistreerd, heb je een aantal voordelen ten opzichte van andere partijen die geen geregistreerd merk hebben. Zo heb je bijvoorbeeld:

  1. Exclusieve rechten: Als je een merknaam hebt geregistreerd, heb je exclusieve rechten op deze naam. Dit betekent dat andere partijen deze naam niet zonder jouw toestemming mogen gebruiken.
  2. Meer juridische bescherming: Als je een geregistreerd merk hebt, ben je beter beschermd tegen inbreuk op je merknaam. Als iemand zonder jouw toestemming jouw merknaam gebruikt, kun je hiervoor juridische stappen ondernemen.
  3. Een waardevolle bezitting: Een geregistreerd merk is een waardevolle bezitting. Als je een succesvol merk hebt, kan dit bijvoorbeeld in waarde stijgen en in de toekomst lucratief zijn.
  4. Beter zichtbaarheid: Als je een merknaam hebt geregistreerd, wordt deze opgenomen in het merkenregister. Dit maakt je merknaam beter zichtbaar voor andere partijen en kan ervoor zorgen dat je merk beter herkend wordt.
  5. Meer vertrouwen: Als je een geregistreerd merk hebt, kun je laten zien dat je serieus bent over je merk en dat je de exclusieve rechten hebt op de naam. Dit kan bijvoorbeeld vertrouwen opwekken bij klanten en andere partijen.

Wat zijn de voorwaarden voor een geregistreerd merk?

Als je een merknaam wilt laten registreren, kun je dit doen door een aanvraag in te dienen in het merkenregister. Dit kan online.

Om een geregistreerd merk te krijgen, moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de merknaam die je wilt laten registreren:

Uniek zijn: De merknaam die je wilt laten registreren mag niet te verwarren zijn met andere bestaande merknamen.

Geen beschermde termen bevatten: De merknaam mag geen termen bevatten die beschermd zijn door de wet, zoals bijvoorbeeld nationale emblemen of religieuze symbolen.

Zakelijk relevant zijn: De merknaam moet relevant zijn voor de producten of diensten die je aanbiedt.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag indienen.

Wat zijn de kosten van een geregistreerd merk?

De kosten van een geregistreerd merk kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het type merk, de categorieën waarin het merk wordt geregistreerd en de landen waar het merk geldig is.

In het algemeen zijn er drie hoofdtypen kosten voor het verkrijgen van een geregistreerd merk: de eenmalige registratiekosten, de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het merk en de eventuele kosten voor professioneel advies of begeleiding.

De eenmalige registratiekosten omvatten de kosten voor het indienen van de aanvraag voor het merk en voor het uitvoeren van de formele controles, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar vergelijkbare merken of het beoordelen van de registreerbaarheid van het merk. De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het merk omvatten de kosten voor het betalen van de jaarlijkse vergoedingen of het verlengen van het merk na de eerste registratieperiode.

De kosten voor professioneel advies of begeleiding kunnen variëren, afhankelijk van het soort advies of begeleiding dat wordt gevraagd. Bijvoorbeeld, als het merk complex of uniek is, kan het nodig zijn om professioneel advies in te winnen over de registratie of het beheer van het merk.

De kosten van een geregistreerd merk kunnen bijvoorbeeld liggen tussen de €500 en €1500 voor de eenmalige registratiekosten, tussen de €50 en €500 voor de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het merk door middel van merkbewaking en tussen de €100 en €1.000 voor professioneel advies of begeleiding.