fbpx
internationale onderneming

Internationaal ondernemen

Wat is internationaal ondernemen?

Internationaal ondernemen verwijst naar de activiteiten van een bedrijf die zich uitstrekken over de nationale grenzen heen. Het omvat alle zakelijke activiteiten, zoals productie, handel, investeringen en dienstverlening, die een bedrijf onderneemt in andere landen dan waar het is gevestigd.

Internationaal ondernemen biedt bedrijven de mogelijkheid om hun markt uit te breiden en toegang te krijgen tot nieuwe klanten, leveranciers en bronnen. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals exporteren van producten naar andere landen, het opzetten van buitenlandse filialen of dochterondernemingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners, en het investeren in buitenlandse markten.

Bij internationaal ondernemen worden bedrijven geconfronteerd met verschillende uitdagingen, zoals culturele verschillen, taalbarrières, juridische en regelgevende complexiteit, valutarisico’s en logistieke vraagstukken. Het vereist een grondig begrip van de internationale markten, een strategische benadering van zakendoen en de mogelijkheid om zich aan te passen aan verschillende zakelijke omgevingen.

Succesvol internationaal ondernemen kan grote voordelen bieden, zoals grotere marktkansen, hogere winstpotentieel, diversificatie van risico’s en toegang tot nieuwe technologieën en kennis. Het kan echter ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals intensievere concurrentie, wisselkoersschommelingen en politieke instabiliteit. Daarom is een zorgvuldige planning, marktonderzoek en strategieontwikkeling essentieel voor bedrijven die zich op internationaal niveau willen begeven.

Waarom zou je het doen?

Internationaal ondernemen kan bedrijven een groot aantal voordelen bieden. Een van de meest voor de hand liggende voordelen is toegang tot nieuwe markten. Door uit te breiden naar andere landen, kunnen bedrijven nieuwe klanten bereiken en nieuwe kansen voor groei identificeren.

Een ander belangrijk voordeel van internationaal ondernemen is de diversificatie van risico’s. Als een bedrijf in meerdere landen actief is, is het minder kwetsbaar voor economische, politieke of financiële problemen in één bepaald land. Als het bijvoorbeeld slecht gaat in de ene markt, kan het bedrijf nog steeds winst maken in andere, stabielere markten.

Het biedt ook toegang tot een breder scala aan talent en middelen. Bedrijven kunnen profiteren van gespecialiseerde arbeidskrachten, technologieën, grondstoffen en andere hulpbronnen die in hun thuisland mogelijk niet beschikbaar zijn. 

Daarnaast kan het ook leiden tot kostenbesparingen. Bijvoorbeeld, productie- of arbeidskosten kunnen in sommige landen goedkoper zijn, waardoor bedrijven concurrerender kunnen zijn op de wereldmarkt.

Ten slotte kan internationale expansie ook leiden tot innovatie en kennisoverdracht. Door in verschillende zakelijke omgevingen, culturen en markten te opereren, kunnen bedrijven nieuwe ideeën opdoen en leren van verschillende marktbehoeften. Dit kan bijdragen aan de groei en concurrentiekracht van het bedrijf.

Het is echter ook belangrijk om te benadrukken dat internationaal ondernemen uitdagingen met zich meebrengt, waaronder culturele verschillen, taalbarrières, regelgevende complexiteit en operationele logistiek. Daarom is zorgvuldig marktonderzoek, strategische planning en het inzetten van de juiste middelen en expertise van essentieel belang voor succes op internationale markten.

internationaal ondernemen

In welke stappen kun je internationaal ondernemen?

Internationaal ondernemen kent 8 stappen, te weten:

 1. Onderzoek
 2. Strategie-ontwikkeling
 3. Marktselectie
 4. Merkregistratie
 5. Product- of dienstaanpassing
 6. Marketing en verkoop
 7. Netwerken en relaties
 8. Monitoring en aanpassing

 1. Onderzoek: Begin met grondig onderzoek naar potentiële internationale markten. Kijk naar zaken als economische stabiliteit, politieke situatie, culturele verschillen, wet- en regelgeving en concurrentie. 

 1. Strategie-ontwikkeling: Bepaal uw internationale bedrijfsstrategie. U moet beslissen of u wilt exporteren, een joint venture wilt aangaan, wilt franchisen, een volledig eigendom wilt hebben of via e-commerce wilt handelen.

 1. Marktselectie: Kies welke markten het meest veelbelovend zijn voor uw bedrijf. Deze beslissing moet gebaseerd zijn op uw onderzoek en de strategie die u heeft gekozen.

 1. Merkregistratie: Zonder merkregistratie heb je geen zekerheid dat je jouw merknaam en/of logo ook daadwerkelijk kan en mag gebruiken in de landen waar je internationaal actief wil worden. Pas na het registreren van je merk weet je zeker dat je geen merkinbreuk pleegt en dat maakt dit dus eigenlijk een essentieel onderdeel van jouw internationale onderneming.

 1. Product- of dienstaanpassing: Mogelijk moet u uw product of dienst aanpassen aan de nieuwe markt, rekening houdend met culturele, juridische en taalverschillen.

 1. Marketing en verkoop: Ontwikkel een marketing- en verkoopplan voor de nieuwe markt. Dit kan inhouden dat u een lokaal verkoopteam opbouwt, lokale advertenties koopt, uw website in verschillende talen aanbiedt, enz.

 1. Netwerken en relaties: Bouw relaties op met lokale partners, overheid, toeleveringsketens en klanten. Goede relaties kunnen u helpen om problemen op te lossen, uw merk op te bouwen en succes te vinden in de nieuwe markt.

 1. Monitoring en aanpassing: Monitor de prestaties van uw bedrijf in de nieuwe markt en pas uw strategieën aan op basis van wat u leert.

Onthoud dat een internationale onderneming risico’s met zich meebrengt, dus het is belangrijk om voorbereid te zijn en voldoende middelen te hebben om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Het kan ook nuttig zijn om professioneel advies in te winnen bij experts in internationaal zakendoen.

Bij het internationaal ondernemen zijn er verschillende belangrijke aspecten waar je op moet letten. Ten eerste is het uitvoeren van grondig marktonderzoek cruciaal om inzicht te krijgen in de vraag naar jouw producten of diensten in de doellanden. Hierbij moet je rekening houden met culturele, economische, politieke en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op jouw zakelijke activiteiten, en moet je de concurrentie identificeren en jouw unieke waardepropositie beoordelen.

Daarnaast is het van belang dat je jezelf informeert over de juridische en regelgevende vereisten van de doellanden. Dit omvat zaken zoals handelsreguleringen, belastingen, douaneprocedures, intellectuele eigendomsrechten, arbeidswetten en zakelijke licenties. In veel gevallen kan het raadzaam zijn om samen te werken met juridische experts om ervoor te zorgen dat jouw bedrijfsactiviteiten voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.

Vervolgens moet je een gedetailleerd financieel plan ontwikkelen dat rekening houdt met de kosten van internationale uitbreiding, zoals marktonderzoek, productaanpassing, logistiek, lokale marketing en personeelsbeheer. Daarbij moet je ook rekening houden met valutarisico’s en de financiële stabiliteit in de doellanden.

Begrip van culturele en taalkundige verschillen is ook essentieel. Je moet jouw marketing- en communicatiestrategieën aanpassen om rekening te houden met lokale normen, waarden, tradities en taalgebruik. Dit kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het vermijden van misverstanden.

Verder is het belangrijk om jouw internationale logistiek en supply chain zorgvuldig te plannen en te beheren. Dit betekent dat je moet zorgen voor efficiënte transport- en distributienetwerken, douaneafhandeling en voorraadbeheer. Hiervoor is het vaak nuttig om samen te werken met betrouwbare lokale partners.

Je moet er ook voor zorgen dat je beschikt over het juiste menselijk kapitaal om internationaal te opereren. Dit kan betekenen dat je lokale werknemers of consultants moet inhuren met kennis van de markt en taalvaardigheid, en dat je moet investeren in interculturele communicatietraining.

Tot slot is het belangrijk om de risico’s te identificeren en te beheren die verband houden met internationaal zakendoen, zoals politieke instabiliteit, wisselkoersschommelingen, marktvolatiliteit en juridische geschillen. Dit betekent dat je een risicobeheerstrategie moet ontwikkelen en mogelijk verzekeringen moet afsluiten om jezelf te beschermen tegen mogelijke schade.

In het algemeen is het belangrijk om een gedegen strategie en plan op te stellen voordat je internationaal gaat ondernemen. Het kan nuttig zijn om samen te werken met experts, zoals consultants, juridische adviseurs en internationale handelsinstanties te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Op welke subsidies heb je recht als internationale onderneming?

Als internationale onderneming kun je in aanmerking komen voor verschillende subsidies, afhankelijk van de specifieke regio, industrie en projecten waaraan je deelneemt. Subsidies variëren sterk van land tot land en kunnen worden verstrekt door nationale, regionale of lokale overheden, evenals door internationale organisaties. Hier zijn enkele voorbeelden van subsidies waar je mogelijk recht op kunt hebben:

 1. Exportsubsidies: Sommige landen bieden exportsubsidies aan bedrijven om de export te bevorderen. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld bestaan uit financiële ondersteuning voor marketing- en promotieactiviteiten, exportkredietverzekeringen of exportgaranties.
 2. Innovatiesubsidies: Overheden stimuleren vaak innovatie door subsidies te verstrekken aan bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) uitvoeren of nieuwe technologieën ontwikkelen. Deze subsidies kunnen variëren van directe financiering tot belastingvoordelen en R&D-samenwerkingsprogramma’s.
 3. Regionale ontwikkelingssubsidies: In sommige regio’s worden subsidies verstrekt om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in minder ontwikkelde regio’s waar de overheid subsidies verleent aan bedrijven die zich daar vestigen of investeren in die regio’s.
 4. Duurzaamheidssubsidies: Veel landen hebben subsidies beschikbaar gesteld om bedrijven aan te moedigen duurzame praktijken te implementeren en te investeren in milieuvriendelijke technologieën. Dit kan bijvoorbeeld subsidies omvatten voor energie-efficiëntieprojecten, hernieuwbare energie-installaties of emissiereductie-initiatieven.
 5. Opleidingssubsidies: Overheden kunnen subsidies verstrekken om bedrijven te ondersteunen bij het trainen en opleiden van hun werknemers. Deze subsidies kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals technische vaardigheden, managementvaardigheden of internationale handelsopleidingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat subsidieregelingen sterk kunnen variëren, afhankelijk van het land en de industrie. Het is raadzaam om contact op te nemen met relevante overheidsinstanties, handelskamers en internationale handelsorganisaties om informatie te verkrijgen over specifieke subsidies en steunprogramma’s die beschikbaar zijn voor internationale ondernemingen in jouw specifieke context. Daarnaast kunnen lokale adviesbureaus en gespecialiseerde subsidieadviseurs je helpen bij het identificeren en aanvragen van de relevante subsidies.

Met welke juridische zaken moet je dan rekening houden?

Bij internationaal ondernemen moet je rekening houden met verschillende juridische aspecten. Een van de eerste dingen om te onderzoeken zijn de handelsreguleringen. Elk land heeft zijn eigen regels en import-/exportvereisten, dus je moet goed begrijpen welke invoerbeperkingen, douaneprocedures, documentatievereisten, tarieven en belastingen van toepassing zijn op jouw specifieke producten of diensten. 

Vervolgens moet je ook nadenken over de zakelijke entiteitsvorm die het meest geschikt is voor jouw internationale activiteiten. Dit kan variëren van het opzetten van een dochteronderneming of filiaal tot het aangaan van een samenwerking met lokale partners via joint ventures of distributieovereenkomsten. Elk rechtsgebied heeft zijn eigen regels en voorschriften met betrekking tot bedrijfsregistratie en vestiging.

Ook de bescherming van jouw intellectuele eigendomsrechten is cruciaal bij internationaal ondernemen. Of het nu gaat om merken, octrooien, auteursrechten of handelsgeheimen, je moet de procedures voor registratie en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de doellanden identificeren en zo nodig maatregelen nemen om jouw rechten te beschermen.

Bovendien is het belangrijk om kennis te hebben van de arbeidswetten en -regelgevingen van de doellanden. Dit omvat zaken zoals arbeidscontracten, arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, lonen, werkuren en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Daarnaast moet je goed opgestelde contracten en juridische documentatie hebben wanneer je zakelijke relaties aangaat in het buitenland. Dit omvat distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, joint venture-overeenkomsten, licentieovereenkomsten en algemene voorwaarden. 

Tot slot moet je rekening houden met lokale regelgeving en compliance-vereisten van de doellanden. Hieronder vallen zaken als belastingwetten, boekhoudnormen, anti-corruptiewetten, gegevensbescherming en privacyvoorschriften. 

Het wordt sterk aangeraden om samen te werken met juridische experts met ervaring in internationaal zakendoen en de specifieke rechtsgebieden waarin je actief wilt zijn. Zij kunnen je helpen om complexe juridische kwesties te navigeren en ervoor te zorgen dat je voldoet aan de wetten en voorschriften.