fbpx

Merkregistratie checken

Beschikbaarheidscheck merkregistratie
0% Compleet
1 of 3
U

Merkregistratie checken

Vul je merknaam in, dan checken wij de beschikbaarheid en krijg je een analyse of deze te registreren is of niet.
~

Beveiligde site

In onze beveiligde omgeving kun je jouw merknaam invullen zodat wij de check kunnen doen. Uiteraard volledig vertrouwelijk.

Waarom controleren?

Een merkregistratie checken is de manier om te weten of het merk onderscheidend genoeg en beschikbaar is.

Vastleggen

Je bepaalt vervolgens helemaal zelf of je daarna jouw merk door ons wilt laten vastleggen en beschermen of niet.

Wat je moet weten

Waarom moet je je merkregistratie checken voorafgaand aan deponering?

Om je merk in de toekomst met een gerust hart te kunnen gebruiken, dien je een check uit te voeren. Zo verklein je de kans dat je bezwaar krijgt tegen jouw merkaanvraag. Je wil immers geen merkinbreuk plegen door een merk te registreren dat zeer sterke gelijkenissen vertoont met het merk van een andere òrganisatie. Een merkregistratie check, in het Engels ook wel trademark search genoemd,  geeft je inzicht in de mogelijkheden van jouw merk op de huidige markt.

Waar kun je een merkregistratie checken?

Er zijn open registers waarin je zelf kunt zoeken, maar doorgaans heb je daar als ondernemer nog te weinig kaas van gegeten om dit optimaal efficiënt te doen. Daarom is het beter om een merkenagent in de arm te nemen. Een professional voert een nauwkeurig onderzoek uit, dat uit vier verschillende delen bestaat:

  1. Analyse van de elementen die in het merk zijn opgenomen
  2. Het nagaan van eerdere merken die registratie kunnen verhinderen
  3. Het formuleren van een mening betreffende de mogelijkheden wat betreft registratie
  4. Aanbevelingen voor het verbeteren van de registratiemogelijkheden indien noodzakelijk

Sterk lijkende of identieke merken worden niet afgewezen

Er bestaan verschillende redenen om een merk af te wijzen. In de praktijk gebeurt dit, zeker indien er sprake is van een onvolledige voorbereiding, vaker dan je wellicht vermoedt. Merken worden geweigerd wanneer ze te weinig onderscheidend vermogen hebben of bijvoorbeeld geografisch bepaald zijn. Daarnaast bestaan er nog diverse andere factoren waarmee je rekening dient te houden. Ook deze kunnen tot weigering van registratie leiden. Denk bijvoorbeeld aan vlaggen of wapens van landen, dat is is ook een grond voor weigering. 

Ook zal men je merk uiteraard niet accepteren wanneer dit tegen de geldende normen en waarden indruist.

Merken die identiek of gelijkaardig zijn aan oudere merken worden niet geweigerd, tenzij de merkhouder bezwaar aantekent.

Hanteert elk land dezelfde vereisten bij een merkregistratie check?

Omdat er wereldwijd overeenstemming bestaat wat betreft sommige facetten van merkregistratie, denk bijvoorbeeld aan de Nice classificatie voor goederen en diensten, wordt vaak gedacht dat een succesvolle merkregistratie check standaard geldig is. Dit is echter niet het geval. Er kunnen per land namelijk alsnog grote verschillen in interpretatie bestaan. Lokale gebruiken kunnen bijvoorbeeld afwijken. Waar een dame in een bikini voor ons niet aanstootgevend is, is dat het in diverse Arabische landen wel. Ook kan je in veel van die landen geen merken registreren voor alcohol en varkensvlees.

Is je merkregistratie checken nodig voor elk land waar je je merk wilt vastleggen?

Het is essentieel om jouw merk te onderzoeken in elk land waar je bescherming nodig hebt. Zo weet je pas na onderzoek of jouw merk beschikbaar lijkt te zijn en of het aan alle vereisten voldoetn van het betreffende land.

Is het controleren van merkregistraties een garantie op succes?

Helaas biedt het controleren van merkregistraties geen garanties. De analyses worden maximaal zorgvuldig uitgevoerd, maar blijven te allen tijde subjectief. Dit geldt ook voor degenen die de toetsingen voor de nationale en internationale merkeninstanties uitvoeren. Alhoewel het niet vaak voorkomt, zijn trademark search rapporten niet altijd in staat om alle potentiële gronden voor weigering te identificeren en merken met oudere rechten in kaart te brengen.

Toekenning van een merk, en dan?

De merkregistratie check is een eerste stap in het realiseren van beschermde merkenrechten. Is het je na het doorlopen van de gehele procedure, inclusief toetsing en bezwaarperiode, gelukt om je merk te deponeren, dan ontvang je hiervan een certificaat en gaat een geldigheidsduur van tien jaar in. Na die tien jaar kun je verlenging aanvragen. Je hoeft dan niet opnieuw een merkregistratie check uit te voeren, tenzij je je merkbescherming wilt uitbreiden en ten behoeve daarvan een geheel nieuwe aanvraag indient.

Registratiesymbolen

Velen vragen zich nogal eens af wat de betekenis van de symbolen ™ en ® is. Het onderscheid is eenvoudig. De eerste staat voor trademark, wat betekent dat je merknaam weliswaar nog niet geregistreerd is, maar wel al beperkte bescherming kan genieten via het handelsnaamrecht. Het symbool ® laat zien dat jouw merknaam daadwerkelijk geregistreerd is. 

Beide tekens komen van het Amerikaanse rechtssysteem en hebben hier geen juridische werking, maar je kunt er wel goed mee aangeven dat jouw merk beschermd is en dat je dus optreedt tegen inbreuk.

Merkregistratie checken