fbpx
Notice and takedown

Notice and takedown

Wat is een notice and takedown?

Een notice and takedown is een veelgebruikte procedure waarbij internetgebruikers of andere partijen content kunnen melden die volgens hen inbreuk maakt op hun rechten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht, handelsnaam of merknaam. Als de provider of eigenaar van de website waar deze content op staat, de melding ontvangt, moet hij de content verwijderen of de toegang ertoe blokkeren, tenzij hij aantoont dat de content legitiem is.

Een notice and takedown is bedoeld om te helpen bij het oplossen van geschillen over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op het internet. Het biedt een snelle en efficiënte manier om dergelijke geschillen op te lossen zonder dat er een juridische procedure aan te pas hoeft te komen.

In sommige gevallen kan een notice and takedown echter ook leiden tot problemen, zoals bijvoorbeeld wanneer de melding ongegrond is of wanneer de content legitiem is en dus niet verwijderd of geblokkeerd hoeft te worden. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om andere procedures te volgen om de situatie op te lossen.

Hoe werkt een notice and takedown bij bol.com?

Bij bol.com kan een notice and takedown worden aangevraagd als iemand content op de website van bol.com aantreft die volgens hem inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand zonder toestemming een tekst, afbeelding of video heeft geplaatst waarvan hij niet de eigenaar is. Veel vaker gebeurt het nog als iemand een merknaam of logo van een ander gebruikt.

Als je been notice and takedown wil aanvragen bij bol.com, kan je hiervoor contact opnemen met de klantenservice van bol.com en een sommatie sturen naar de andere partij om een (schade)vergoeding te eisen.

Bij Bol moet je dan aangeven welke content hij wil laten verwijderen en waarom hij denkt dat deze inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. Bol.com zal vervolgens de melding ontvangen en beoordelen of de content inderdaad inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de aanvrager.

Als bol.com tot de conclusie komt dat de content inderdaad inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de aanvrager, zal deze de content verwijderen of de toegang ertoe blokkeren. Als bol.com tot de conclusie komt dat de content legitiem is en dus niet verwijderd of geblokkeerd hoeft te worden, zal hij de melding afwijzen en de content op zijn website laten staan.

Als iemand het niet eens is met het besluit van bol.com, kan hij andere juridische procedures volgen om zijn zaak verder te behandelen.

Hoe werkt de notice and takedown procedure?

De notice and takedown procedure is een veelgebruikte methode om geschillen over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op het internet op te lossen. Het werkt als volgt:

  1. Een persoon of organisatie meldt content die volgens hem inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten aan de provider of eigenaar van de website waar deze content op staat.
  2. De provider of eigenaar van de website ontvangt de melding en beoordeelt of de content inderdaad inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de aanvrager.
  3. Als de provider of eigenaar van de website tot de conclusie komt dat de content inderdaad inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de aanvrager, zal hij de content verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.
  4. Als de provider of eigenaar van de website tot de conclusie komt dat de content legitiem is en dus niet verwijderd of geblokkeerd hoeft te worden, zal hij de melding afwijzen en de content op zijn website laten staan.
  5. Als iemand het niet eens is met het besluit van de provider of eigenaar van de website, kan hij andere juridische procedures volgen om zijn zaak verder te behandelen.

De notice and takedown procedure is bedoeld om te helpen bij het oplossen van geschillen over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op het internet. Het biedt een snelle en efficiënte manier om dergelijke geschillen op te lossen zonder dat er een juridische procedure aan te pas hoeft te komen.

Hoe werkt de notice and takedown bij Amazon?

De notice and takedown procedure werkt bij Amazon op dezelfde manier als bij andere websites. Als iemand content op de website van amazon aantreft die volgens hem inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, kan hij een notice and takedown aanvragen bij Amazon.

Als iemand een notice and takedown wil aanvragen bij Amazon, kan hij hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Amazon. Ook moet een sommatiebrief worden opgesteld om schadevergoeding te eisen bij de inbreukmaker. Bij Amazon moet je dan aangeven welke content je wil laten verwijderen en waarom je denkt dat deze inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten. Amazon zal vervolgens de melding ontvangen en beoordelen of de content inderdaad inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de aanvrager.

Als Amazon tot de conclusie komt dat de content inderdaad inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de aanvrager, zal deze de content verwijderen of de toegang ertoe blokkeren. Als Amazon tot de conclusie komt dat de content legitiem is en dus niet verwijderd of geblokkeerd hoeft te worden, zal hij de melding afwijzen en de content op zijn website laten staan.

Als iemand het niet eens is met het besluit van Amazon, kan hij andere juridische procedures volgen om zijn zaak verder te behandelen.