fbpx
dmca takedown

Dmca takedown 

Wat is een dmca takedown?

Een DMCA takedown is een verzoek om inhoud te verwijderen van een website of hosting service die wordt beschuldigd van inbreuk op auteursrechten. Het wordt gedaan onder de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in de Verenigde Staten. Een DMCA takedown verzoek wordt meestal ingediend door de eigenaar van het auteursrecht of hun vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een agent. Als een verzoek wordt goedgekeurd, moet de website of hosting service de inhoud verwijderen om te voldoen aan de DMCA.

Wat kun je doen als je een dmca takedown hebt ontvangen?

Als je een DMCA takedown-verzoek ontvangt, zijn er een aantal stappen die je kunt nemen:

 1. Bekijk het verzoek zorgvuldig om te bepalen of de inhoud die wordt beschuldigd van inbreuk daadwerkelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat.
 2. Als de inhoud inderdaad auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat, verwijder de inhoud dan zo snel mogelijk van je website of hosting service.
 3. Als je het oneens bent met de beschuldiging van inbreuk, kun je een tegenaanvraag indienen bij de website of hosting service waarop de inhoud is geplaatst. Dit is bekend als een “counter notice”.
 4. Je kunt ook overwegen om een advocaat in te schakelen om je te helpen bij het navigeren van de DMCA takedown-procedure.
 5. Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de beleidsregels van de website of hosting service waarop de inhoud is geplaatst. Sommige sites hebben specifieke regels voor hoe ze omgaan met DMCA takedown-verzoeken.

Houd er rekening mee dat als een verzoek wordt goedgekeurd, je de inhoud moet verwijderen om te voldoen aan de DMCA. Als je weigert, kan je worden aangeklaagd voor inbreuk op auteursrechten.

Hoe kun je zelf een voorbeeld dmca takedown notice indienen?

Om een DMCA Takedown Notice in te dienen, volg je de volgende stappen:

 1. Maak een schriftelijk verzoek aan de eigenaar of de hostingprovider van de website waarop de inbreuk plaatsvindt. Dit verzoek moet de volgende informatie bevatten:
 • Je contactgegevens, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een beschrijving van het werk waarop je auteursrecht claimt.
 • De URL of het internetadres waar het werk te vinden is op de website waar je een klacht over hebt.
 • Een verklaring waarin je bevestigt dat je in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het werk op de website niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring waarin je onder ede verklaart dat de informatie in je klacht juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.
 1. Stuur het verzoek per post of e-mail naar de eigenaar of hostingprovider van de website.
 2. Wacht op een reactie van de eigenaar of hostingprovider. Zij zijn verplicht om binnen een redelijke tijd op je verzoek te reageren en, indien nodig, het werk van de website te verwijderen.

Houd er rekening mee dat het indienen van een DMCA Takedown Notice geen garantie is dat het werk van de website wordt verwijderd. De eigenaar of hostingprovider kan besluiten om het werk te behouden als zij geloven dat er geen inbreuk is gemaakt op je auteursrecht.

Hoe behandelt Google een dmca takedown aanvraag?

Google behandelt DMCA takedown-verzoeken via hun webmasterhulpprogramma “Google Search Console”. Wanneer een eigenaar van auteursrecht of hun vertegenwoordiger een DMCA takedown-verzoek indient, evalueert Google de inhoud in kwestie en verwijdert de inhoud als het auteursrechtelijk beschermd materiaal is. Google streeft ernaar om binnen een redelijke termijn op verzoeken te reageren.

Google biedt ook een webformulier waarmee eigenaren van auteursrechten of hun vertegenwoordigers een verzoek kunnen indienen om inhoud te verwijderen van Google Search. Dit formulier kan worden gebruikt om verzoeken in te dienen voor eenmalige verwijdering of voor herhaling.

Als de inhoud is verwijderd, zal deze niet langer zichtbaar zijn in Google Search resultaten, maar de inhoud blijft wel op de oorspronkelijke website.

Als je het oneens bent met een DMCA takedown-verzoek, kun je een “counter notice” indienen bij Google. Een “counter notice” is een verklaring waarin je aangeeft dat de inhoud niet inbreuk maakt op auteursrechten en dat je wilt dat de inhoud weer wordt weergegeven in Google Search resultaten. Google zal dan het verzoek beoordelen en beslissen of de inhoud weer moet worden weergegeven.

In ieder geval, het is belangrijk om je te houden aan de wetten van auteursrecht en eventuele beleidsregels van de website of dienst waar je inhoud publiceert.

Ben je verplicht te reageren op een dmca takedown notice?

Als je een DMCA takedown-verzoek ontvangt, ben je juridisch gezien verplicht om op het verzoek te reageren. Als je weigert om op een verzoek te reageren of de inhoud niet verwijdert, kun je aansprakelijk zijn voor inbreuk op auteursrechten.

Als je een DMCA takedown-verzoek ontvangt, is het belangrijk om snel te reageren. Als je inhoud verwijdert voordat je een tegenaanvraag indient, kan je geen rechtszaak aanspannen om de inhoud weer te plaatsen.

Als je het oneens bent met de beschuldiging van inbreuk, kun je een “counter notice” indienen bij de website of hosting service waarop de inhoud is geplaatst. Dit is een verklaring waarin je aangeeft dat de inhoud niet inbreuk maakt op auteursrechten en dat je wilt dat de inhoud weer wordt weergegeven.

Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de beleidsregels van de website of hosting service waarop de inhoud is geplaatst. Sommige sites hebben specifieke regels voor hoe ze omgaan met DMCA takedown-verzoeken. In ieder geval, het is belangrijk om je te houden aan de wetten van auteursrecht en eventuele beleidsregels van de website of dienst waar je inhoud publiceert.